Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego

Na podstawie uchwały Nr 1229/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r. Starosta Opolski podaje do wiadomości i informuje o konsultacjach z mieszkańcami powiatu opolskiego projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, pod adresem: http://www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego pod adresem: http://bip.powiatopolski.pl.

- na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w godzinach pracy urzędu.

Opinie do projektu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 07.03.2014 r. (włącznie):

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

Metryczka
  • opublikowano:
    14-02-2014 12:05
    przez: Manfred Kupka
  • zmodyfikowano:
    14-02-2014 12:20
    przez: Manfred Kupka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl