Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczeciu postepowania - zmiana decyzji 28/2014 z dnia 16.01.2014

Opole, dnia 08.07.2015r.

 

S T A R O S T A    O P O L S K I,

zgodnie z  art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, pokój 202, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia 11.06.2015r. MAIA POLSKA Sp z o.o. z siedzibą w Niemodlinie przy ul. 700-lecia 23, o zmianie pozwolenia na budowę nr 28/2014 z dnia 16.01.2014 polegającą na rozszerzeniu zakresu inwestycji o budowę 3 baterii silosów wraz z fundamentami oraz budowę rozdzielni elektrycznej w Niemodlinie na terenie zakładu MAIA POLSKA Sp. z o.o. na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 147/17 obręb Niemodlin.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-07-2015
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  08-07-2015 08:44
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  08-07-2015 09:03
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1715
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl