Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r.

Opole, 15 lipca 2015 r.

WB.6744.3.4.2013.AŁ

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekstDz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) w związku z art. 113 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że na żądanie strony tj. inwestora Zarządu Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 29, reprezentowanego przez pełnomocnika Jacka Dziatkiewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27, tutejszy organ postanowieniem z 14 lipca 2015 r. sprostował oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Opolskiego nr 6/2013 z dnia 16 września 2013 r. (znak sprawy: WB.6744.3.4.2013.AŁ/KK), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182,00 do km 6+000,00 w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 299 – k.m. 12 obręb Czarnowąsy, 748/92, 435/92, 276/14, 651/164, 642/161, 640/161, 747/92, 207/160, 657/92, 718/98 – k.m. 1 obręb Brzezie, poprzez stwierdzenie nabycia z mocy prawa na rzecz Powiatu Opolskiego działki nr 435/92, której właścicielem jest Skarb Państwa.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-07-2015
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  15-07-2015 08:36
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1672
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl