Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania powiatu

Zarząd Powiatu Opolskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Opolu oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. W związku z położeniem Powiatu Opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Opola (będącego miastem na prawach powiatu), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami), Miasto Opole i Powiat Opolski posiadają wspólne służby, inspekcje i straże (np. policja, straż pożarna, stacja sanepid, powiatowy lekarz weterynarii) - prowadzone przez Miasto Opole. Na mocy porozumienia z dnia 31.12.1999r. pomiędzy Starostą Opolskim a Prezydentem Miasta Opola, wspólny dla Miasta Opola i dla Powiatu Opolskiego Powiatowy Urząd Pracy działa pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach powiatu.
Spośród służb, inspekcji i straży, w powiecie opolskim zadania swoje prowadzi jedynie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Opolskiego.
Powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej, a także powierzać w drodze porozumień realizację zadań własnych – gminom.
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.