Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010

PDFUchwała Nr I-1-06 RPO z dnia 23.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (174,08KB)

PDFUchwała Nr II-2-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego (173,94KB)

PDFUchwała Nr II-3-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego (171,54KB)

PDFUchwała Nr II-4-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego (172,31KB)

PDFUchwała Nr II-5-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego (176,89KB)

PDFUchwała Nr II-6-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Powiatu Opolskiego (177,53KB)

PDFUchwała Nr II-7-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Powiatu Opolskiego (178,14KB)

PDFUchwała Nr II-8-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego (177,54KB)

PDFUchwała Nr II-10-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia delegowania radnych do składu komisji (112,70KB)

PDFUchwała Nr II-11-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego. (180,97KB)

PDFUchwała Nr II-12-06 RPO z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-194-06 RPO z dnia 30 marca 2006 r. (154,36KB)

PDFUchwała Nr III-13-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego (227,51KB)

PDFUchwała Nr III-14-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim (108,40KB)

PDFUchwała Nr III-15-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich (105,53KB)

PDFUchwała Nr III-16-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z zał. (202,64KB)

PDFUchwała Nr III-17-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2006 r. (188,65KB)

PDFUchwała Nr III-18-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok. (135,44KB)

RARZał. do Uchwały Nr III-18-06 RPO z dnia 21.12.2006 r (358,15KB)

PDFUchwała Nr III-19-06 RPO z dnia 21.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006-2007 (114,27KB)

PDFUchwała Nr IV-20-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok (249,22KB)

PDFUchwała Nr IV-21-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (380,68KB)

PDFZał. do Uchwały Nr IV-21-07 RPO z dnia 15.02.2007 r (191,27KB)

PDFUchwała Nr IV-22-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów (370,18KB)

PDFUchwała Nr IV-23-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych (421,91KB)

PDFUchwała Nr IV-24-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych (396,50KB)

PDFUchwała Nr IV-25-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. zawieszenia w 2007 roku obszarów B i D Programu wyrównywania różnic między regionami (399,50KB)

PDFZał. do Uchwały Nr IV-25-07 RPO z dnia 15.02.2007 r. (481,98KB)

PDFUchwała Nr V-26-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (177,87KB)

PDFUchwała Nr V-27-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 (185,28KB)

PDFUchwała Nr V-28-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego (113,21KB)

PDFUchwała Nr V-29-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego (115,44KB)

PDFUchwała Nr V-30-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wraz z zał. (133,70KB)

PDFUchwała Nr V-31-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia na 2007 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych (86,93KB)

PDFUchwała Nr V-32-07 RPO z dnia 22.03.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (185,32KB)

PDFUchwała Nr VI-33-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium (175,55KB)

PDFUchwała Nr VI-34-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie utworzenia Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski (120,34KB)

PDFUchwała Nr VI-35-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-21-2000 RPO z dnia 24.02.2000 r (120,14KB)

PDFUchwała Nr VI-36-07 RPO z dnia 19.04.2007 r. w sprawie załatwienia skargi na postawę Starosty (188,88KB)

PDFUchwała Nr VII-37-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r (217,89KB)

PDFUchwala Nr VII-38-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (111,84KB)

PDFUchwała Nr VII-39-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (115,13KB)

PDFZał. do Uchwały Nr VII-39-07 RPO z dnia 21.06.2007 r. (287,19KB)

PDFUchwała Nr VIII-40-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.pdf (106,90KB)

PDFUchwała Nr VIII-41-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2006 r.pdf (103,67KB)

PDFUchwała Nr VIII-42-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r.pdf (275,43KB)

PDFUchwała Nr VIII-43-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf (105,46KB)

PDFUchwała Nr VIII-44-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (105,32KB)

PDFUchwała Nr VIII-45-07 RPO z dnia 28.08.2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (98,86KB)

PDFUchwała Nr IX-46-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r.pdf (76,49KB)

PDFZał. do Uchwały Nr IX-46-07 RPO z dnia 25.10.2007 r.pdf (63,00KB)

PDFUchwała Nr IX-47-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie skargi na działalnosc Starosty Opolskiego.pdf (34,15KB)

PDFUchwała Nr IX-48-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej w formie.pdf (35,22KB)

PDFUchwała Nr IX-49-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciażania nieruchomosci.pdf (35,55KB)

PDFUchwała Nr IX-50-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V 31 07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. - zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych.pdf (50,76KB)

PDFUchwała Nr IX-51-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu - ZOZGiK.pdf (39,64KB)

PDFUchwała Nr IX-52-07 RPO z dnia 25.10.2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych i ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia-Domy Dziecka.pdf (36,16KB)

PDFUchwała Nr X-53-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.pdf (42,12KB)

PDFUchwała Nr X-54-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.pdf (85,79KB)

PDFUchwała Nr X-55-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (39,27KB)

PDFZał. do Uchwały Nr X-55-07 RPO z dnia 06.12.2007 r.pdf (138,34KB)

PDFUchwała Nr X-56-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom.pdf (78,61KB)

PDFUchwała Nr X-57-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. zmieniająca uchwałę określającą zadania i środki PFRON.pdf (52,57KB)

PDFUchwała Nr X-58-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.pdf (50,48KB)

PDFUchwała Nr X-59-07 RPO z dnia 06.12.2007 r. w sprawie wydania opinii dot. wyłączenia z SOSZOZ Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej.pdf (26,57KB)

PDFUchwała Nr XI-60-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.pdf (46,44KB)

PDFUchwała Nr XI-61-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie delegowania radnych do składu komisji.pdf (38,31KB)

PDFUchwała Nr XI-62-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008-2012.pdf (37,22KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XI-62-07 RPO z dnia 20.12.2007 r.pdf (150,37KB)

PDFUchwała Nr XI-63-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.pdf (68,41KB)

PDFUchwała Nr XI-64-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r..pdf (108,01KB)

PDFUchwała Nr XI-65-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.pdf (47,05KB)

ZIPZał. do Uchwały Nr XI-65-07 RPO z dnia 20.12.2007 r.zip (75,54KB)

PDFUchwała Nr XI-66-07 RPO z dnia 20.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf (36,98KB)

PDFUchwała Nr XII-67-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.pdf (62,91KB)

PDFUchwała Nr XII-68-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (25,95KB)

PDFUchwała Nr XII-69-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie.pdf (32,86KB)

PDFUchwała Nr XII-70-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (34,94KB)

PDFUchwała Nr XII-71-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej.pdf (29,12KB)

PDFUchwała Nr XII-72-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.pdf (26,63KB)

PDFUchwała Nr XII-73-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie określenia zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf (40,26KB)

PDFUchwała Nr XIII-74-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Opolskiego na 2008r.pdf (58,61KB)

PDFUchwała Nr XIII-75-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego.pdf (27,07KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XIII-75-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..pdf (30,36KB)

PDFUchwała Nr XIII-76-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie.pdf (35,95KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XIII-76-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..pdf (25,99KB)

PDFUchwała Nr XIII-77-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia PZSZ Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (39,89KB)

PDFUchwała Nr XIII-78-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia LO Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (39,99KB)

PDFUchwała Nr XIII-79-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie utworzenia LO dla dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (40,57KB)

PDFUchwała Nr XIII-80-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nadającej i odnawiającej akty założycielskie.pdf (40,83KB)

PDFUchwała Nr XIII-81-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w Niemodlinie.pdf (38,25KB)

PDFUchwała Nr XIII-82-08 RPO z dnia 23.03.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.pdf (36,67KB)

JPEGZał. do Uchwały Nr XIII-82-08 RPO z dnia 23.03.2008 r..jpeg (69,43KB)

PDFUchwała Nr XIV-83-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium (24,25KB)

PDFUchwała Nr XIV-84-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. (77,64KB)

PDFUchwała Nr XIV-85-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ozimku (26,77KB)

PDFUchwała Nr XIV-86-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-71-2000 RPO (39,76KB)

PDFUchwała Nr XIV-87-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Zespołów Szkół (35,75KB)

PDFUchwała Nr XIV-88-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (35,39KB)

PDFUchwała Nr XIV-89-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zasad korzystania przez uczniów z posiłków w stołówkach w szkołach (38,68KB)

PDFUchwała Nr XIV-90-08 RPO z dnia 24.04.2008 r.w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników PCPR (36,65KB)

PDFUchwała Nr XIV-91-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników DPS w Prószkowie (36,59KB)

PDFUchwała Nr XIV-92-08 RPO z dnia 24.04.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (35,72KB)

PDFUchwała Nr XV-93-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. (265,62KB)

PDFUchwała Nr XV-94-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Opolskiemu (111,16KB)

PDFUchwała Nr XV-95-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w spawie. ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego (183,34KB)

PDFUchwała Nr XV-96-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie uzgodnienia 1 pkt w DDz Powiatu Opolskiego (118,41KB)

PDFUchwała Nr XV-97-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Niemodlinie (129,24KB)

PDFUchwała Nr XV-98-08 RPO z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (111,79KB)

PDFUchwała Nr XVI-99-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi - powiat Dolina Ukraina (106,89KB)

PDFUchwała Nr XVI-100-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy (107,39KB)

ZIPUchwała Nr XVI-101-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. (435,48KB)

ZIPUchwała Nr XVI-102-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. (1,30MB)

PDFUchwała Nr XVI-103-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego (115,62KB)

PDFUchwała Nr XVI-104-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (175,49KB)

PDFUchwała Nr XVI-105-08 RPO z dnia 28.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu (177,00KB)

PDFUchwała Nr XVII-106-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. (228,82KB)

PDFUchwała Nr XVII-107-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opolskiego (203,00KB)

PDFUchwała Nr XVII-108-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie wydania opinii (107,54KB)

PDFUchwała Nr XVII-109-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół na terenie Powiatu Opolskiego (124,18KB)

PDFUchwała Nr XVII-110-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-73-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. (111,77KB)

PDFUchwała Nr XVII-111-08 RPO z dnia 09.10.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego (153,76KB)

PDFUchwała Nr XVIII-112-08 RPO z dnia 10.11.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r. (225,69KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-112-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. (820,47KB)

PDFUchwała Nr XVIII-113-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII-111-08 RPO z dnia 09.10.2008 r (145,55KB)

PDFUchwała Nr XVIII-114-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowania z EFS w ramach POKL (138,60KB)

PDFUchwała Nr XVIII-115-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta (110,38KB)

PDFUchwała Nr XVIII-116-08 RPO z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (107,39KB)

PDFUchwała Nr XIX-117-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej (220,82KB)

PDFUchwała Nr XIX-118-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi (118,14KB)

PDFUchwała Nr XIX-119-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (110,63KB)

PDFUchwała Nr XIX-120-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego (189,10KB)

PDFUchwała Nr XIX-121-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia budżetu na 2008 r (201,21KB)

PDFUchwała Nr XIX-122-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (202,05KB)

PDFUchwała Nr XIX-123-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia dot. przeprowadzenia terapii logopedycznej (108,02KB)

PDFUchwała Nr XIX-124-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu (171,17KB)

PDFUchwała Nr XIX-125-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 r (115,38KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XIX-125-08 RPO z dnia 18.12.2008 r (192,82KB)

PDFUchwała Nr XIX-126-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-105-08 RPO (145,55KB)

RARUchwała Nr XIX-127-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Opolskiego 2009 (799,42KB)

PDFUchwała Nr XIX-128-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu fin. PFGZGiK na 2009 r. (110,98KB)

XLSZał. do Uchwały Nr XIX-128-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. (32,00KB)

PDFUchwała Nr XIX-129-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu fin. PFOŚiGW na 2009 r. (117,80KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XIX-129-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. (122,24KB)

PDFUchwała Nr XIX-130-08 RPO z dnia 18.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (120,18KB)

PDFUchwała Nr XX-131-09 z dnia 05.02.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. (235,60KB)

PDFUchwała Nr XX-132-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego PFGZGiK (115,20KB)

XLSZał. do Uchwały Nr XX-132-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. (24,00KB)

PDFUchwała Nr XX-133-09 z dnia 05.02.2009 r. w sprawie utworzenia Publ. Uzupeł. LO Zespołu Szkół w Chróścinie (125,23KB)

PDFUchwała Nr XX-134-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-71-2000 RPO (124,80KB)

PDFUchwała Nr XX-135-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach PO KL. (142,89KB)

PDFUchwała Nr XX-136-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta (112,14KB)

PDFUchwała Nr XX-137-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej (112,46KB)

PDFUchwała Nr XX-138-09 RPO z dnia 05.02.2009 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (106,66KB)

PDFUchwała Nr XXI-139-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf (65,39KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-139-09 RPO z dnia 19.03.2009 r.pdf (58,49KB)

PDFUchwała Nr XXI-140-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf (34,60KB)

PDFUchwała Nr XXI-141-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie określenia na 2009 r. zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (51,46KB)

PDFUchwała Nr XXI-142-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (34,71KB)

PDFUchwała Nr XXI-143-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego PFOŚiGW na 2009 r.pdf (46,00KB)

PDFUchwała Nr XXII-144-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie udzielenia aboslutorium.pdf (24,51KB)

PDFUchwała Nr XXII-145-09 RPO z dnia 16.04.2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf (74,76KB)

PDFUchwała Nr XXII-146-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w spraiwe zmiany planu funduszu celowego na 2009 r. Powaitowego Funduszu Gospodarki Zasobem.pdf (65,92KB)

PDFUchwała Nr XXII-147-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy.pdf (78,38KB)

PDFUchwała Nr XXII-148-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf (43,28KB)

PDFUchwała Nr XXII-149-09 RPO z dnia 16.04.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (48,37KB)

PDFUchwała Nr XXIII-150-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf (61,65KB)

PDFUchwała Nr XXIII-151-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf (33,94KB)

PDFUchwała Nr XXIII-152-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (35,80KB)

PDFUchwała Nr XXIII-153-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Puiblicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (78,83KB)

PDFUchwała Nr XXIII-154-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf (82,97KB)

PDFUchwała Nr XXIII-155-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-230-02 RPO z dnia 31.01.2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (37,79KB)

PDFUchwała Nr XXIII-156-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.pdf (32,63KB)

PDFZa. Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-156-09 RPO z dnia 25.06.2009 r.pdf (16,02KB)

PDFUchwała Nr XXIII-157-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 05.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf (55,55KB)

PDFUchwała Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (125,08KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r..pdf (26,13KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-158-09 RPO z dnia 25.06.2009 r.pdf (200,20KB)

PDFUchwała Nr XXIII-159-09 RPO z dnia 25.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf (57,35KB)

PDFUchwała Nr XXIV-160-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf (56,21KB)

PDFUchwała Nr XXIV-161-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 5.02.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolksiego zmieniona uchwałą Nt XXIII-157-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r..pdf (37,58KB)

PDFUchwała Nr XXIV-162-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII-154-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (55,63KB)

PDFUchwała Nr XXIV-163-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. zmieniajaca Uchwałę NrXXIII-153-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r.pdf (55,93KB)

PDFUchwała Nr XXIV-164-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf (44,62KB)

PDFUchwała Nr XXIV-165-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf (35,18KB)

PDFUchwała Nr XXIV-166-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działajacych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf (55,43KB)

PDFUchwała Nr XXIV-167-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości.pdf (405,03KB)

PDFUchwała Nr XXIV-168-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf (418,25KB)

PDFUchwała Nr XXIV-169-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej.pdf (47,98KB)

PDFUchwała Nr XXIV-170-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Straosty Opolksiego.pdf (35,93KB)

PDFUchwała Nr XXV-171-09 RPO z dnia 28.09.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf (50,08KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-171-09 RPO z dnia 28.09.2009 r.pdf (70,95KB)

PDFUchwała Nr XXVI-172-09 RPO z dnia 05.11.2009 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego (1,95MB)

PDFUchwała Nr XXVI-173-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r (48,72KB)

PDFUchwała Nr XXVI-174-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim (27,99KB)

PDFUchwała Nr XXVI-175-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-141-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. określającej zadania i środki PFRON (51,95KB)

PDFUchwała Nr XXVI-176-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości (37,51KB)

PDFUchwała Nr XXVI-177-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości (35,35KB)

PDFUchwała Nr XXVII-178-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r. (92,03KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-178-09 RPO z dnia 26.11.2009 r (92,83KB)

PDFUchwała Nr XXVII-179-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (43,02KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-179-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. (138,47KB)

PDFUchwała Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r. (43,89KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r (51,06KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-180-09 RPO z dnia 26.11.2009 r (40,11KB)

PDFUchwała Nr XXVII-181-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wydania opinii (37,98KB)

PDFUchwała Nr XXVII-182-09 RPO z dnia 26.11.009 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (47,77KB)

ZIPZał. do Uchwały Nr XXVII-183-09 RPO z dnia 26.11.2009 r (3,02MB)

PDFUchwała Nr XXVII-183-09 RPO z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy (38,89KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-184-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. zmieniająca uchwałę w sorawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf (47,04KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-185-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.pdf (79,91KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-186-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK.pdf (45,68KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-187-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFOŚiGW na 2010 r.pdf (43,58KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-188-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powaitu Opolskiego na 2010 r.pdf (49,70KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-189-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (29,48KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-190-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (41,13KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-191-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego.pdf (168,10KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-192-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy.pdf (48,32KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-193-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy - właścicieli aptek w powiecie opolskim.pdf (49,15KB)

RARZał. do Uchwały Nr XXVIII-188-09 RPO z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.rar (114,06KB)

PDFUchwała Nr XXIX-194-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu.pdf (26,20KB)

PDFUchwała Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (57,69KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r.pdf (69,75KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-195-10 RPO z dnia 16.02.2010 r.pdf (75,86KB)

PDFUchwała Nr XXIX-196-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.pdf (55,83KB)

PDFUchwała Nr XXIX-197-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Lecha Benisz i Ewy Maliszkiewicz-Benisz ...pdf (49,47KB)

PDFUchwała Nr XXIX-198-10 RPO z dnia 16.02.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf (32,38KB)

PDFUchwała Nr XXX-199-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r..pdf (76,06KB)

PDFUchwała Nr XXX-200-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf (25,98KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXX-200-10 RPO z dnia 25.03.2010 r..pdf (55,91KB)

PDFUchwała Nr XXX-201-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. w sprawie określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (41,72KB)

PDFUchwała Nr XXXI-203-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (90,33KB)

PDFUchwała Nr XXXI-204-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (40,47KB)

PDFUchwała Nr XXXI-205-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (33,01KB)

PDFUchwała Nr XXXI-206-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (34,45KB)

PDFUchwała Nr XXXI-207-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf (34,51KB)

PDFUchwała Nr XXXI-208-10 RPO z dnia 22.04.2010 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXVIII-186-09 Rady Powiatu Opolskiego.pdf (29,20KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXI-208-10 RPO z dnia 22.04.2010 r.pdf (38,60KB)

PDFUchwała Nr XXXII-209-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na usuwanie skutków powodzi (38,49KB)

PDFUchwała Nr XXXII-210-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (90,56KB)

PDFUchwała Nr XXXII-211-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. (55,61KB)

PDFUchwała Nr XXXII-212-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania Budowa boiska piłkarskiego . (36,23KB)

PDFUchwała Nr XXXII-213-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI-165-09 RPO z dnia 3.09.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta. (34,39KB)

PDFUchwała Nr XXXII-214-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi . (42,26KB)

PDFUchwała Nr XXXII-215-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu. (72,32KB)

PDFUchwała Nr XXXII-216-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK. (28,57KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXII-216-10 RPO z dnia 24.06.2010 r (60,53KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-217-10 RPO z dnia 09.09.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego.pdf (125,43KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-218-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (41,51KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-219-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (94,44KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-220-10 RPO z dnia 09.09.2010 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf (33,10KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-221-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-207-10 z dnia 22.04.2010.pdf (33,63KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-222-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (39,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-223-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf (38,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-224-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 RPO z dnia 28.02.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 RPO.pdf (57,69KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-225-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego.pdf (52,21KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-226-10 RPO z dnia 09.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.pdf (64,89KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-227-10 RPOz dnia 15.10.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (89,02KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-228-10 RPO z dnia 15.10.2010 w sprawie określenia szczegółowyuch zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny.pdf (67,87KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-229-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacjidla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.pdf (51,13KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-230-10 RPO z dnia 15.10.2010 w spraiwe określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.pdf (56,49KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-231-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację projektu pn. Opolska eSzkoła,szkołą ku przyszłośi.pdf (37,98KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-232-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego współfinansowanego z EFS.pdf (43,15KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-233-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Przyszłość nalezy do specjalistów-edycja II współfinansowanego z EFS.pdf (44,50KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-234-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. określającej na 2010 r. zadania iśrodki przeznaczone przez PFRON.pdf (49,78KB)

PDFUchwała Nr XXXV-235-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. (99,67KB)

PDFUchwała Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek (45,68KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. (65,83KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-236-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. (58,27KB)

PDFUchwała Nr XXXV-237-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 r. PFGZGiK (28,71KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXV-237-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. (37,78KB)

PDFUchwała Nr XXXV-238-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim (46,92KB)

PDFUchwała Nr XXXV-239-10 RPO z dnia 09.11.2010 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach (39,42KB)