Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2006-2010

PDFUchwała nr I-1-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.11.06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-2-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-3-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie wyboru Starosty Opolskiego
PDFUchwała nr II-4-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego
PDFUchwała nr II-5-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-6-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-7-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-8-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-8-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr II-10-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie ustaleniadelegowania radnych do składu komisji
PDFUchwała nr II-11-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.
PDFUchwała nr II-12-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30.11.06 w sprawie zmiany uchwały nr XXX-194-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 marca 2006 r.
PDFUchwała nr III-13-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr III-14-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
PDFUchwała nr III-15-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie przystapienia do stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich
PDFUchwała nr III-16-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z zał.
PDFUchwała nr III-17-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2006 r.
PDFUchwała nr III-18-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok.
RARZałączniki do uchwały nr III-18-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok.
PDFUchwała nr III-19-06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2006 uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006-2007
PDFUchwała Nr IV-20-07 Rady Powiatu Opolskiego zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 rok
PDFUchwała nr IV-21-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
PDFZał. do uchwały nr IV-21-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 - Program współpracy Powiatu opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 r.
PDFUchwała nr IV-22-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
PDFUchwała nr IV-23-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych
PDFUchwała nr IV-24-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokali użytkowych
PDFUchwała nr IV-25-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007 w sprawie przyjecia stanowiska dot. zawieszenia w 2007 roku obszarów B i D Programu wyrównywania różnic między regionami
PDFZałącznik do uchwały nr IV-25-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.02.2007
PDFUchwała nr V-26-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała nr V-27-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 zmienijąca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007
PDFUchwała nr V-28-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała nr V-29-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała nr V-30-07 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 22.03.2007 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wraz z zał.
PDFUchwała nr V-31-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 w sprawie określenia na 2007 rok zadań i srodków przeznaczonych przez PFRON dla osob niepełnosprawnych
PDFUchwała nr V-32-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22.03.2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
PDFUchwała nr VI-33-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19.04.2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium
PDFUchwała nr VI-34-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19.04.2007 w sprawie utworzenia Publicznego Technikum Zespołu Szkół w Ozimku dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski wraz z zał.
PDFUchwała nr VI-35-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19.04.2007 w sprawie zmiany uchwały nr X-21-2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.02.2000 wraz z załącznikiem
PDFUchwała nr VI-36-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19.04.2007 w sprawie załatwienia skargi na postawę Starosty wraz z załącznikiem
PDFUchwała nr VII-37-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 czewca 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r.
PDFUchwala nr VII-38-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
PDFUchwała nr VII-39-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFZałącznik do uchwały nr VII-39-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.06.2007 r.
PDFUchwała IX-46-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007r.pdf
PDFZałącznik do uchwały IX-46-07 - Zadania inwestycyjne w 2007r.pdf
PDFUchwała IX-49-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciażania nieruchomosci.pdf
PDFUchwała nr X-53-07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.pdf
PDFUchwała nr X-54-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.pdf
PDFUchwała nr X-56-07 w sprawie wynagrodzeń nauczycieli.pdf
PDFUchwała nr X-57-07 zmieniająca uchwałę określającą zadania i środki PFRON.pdf
PDFUchwała nr X-58-07 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.pdf
PDFUchwała nr X-59-07 w sprawie wydania opinii dot. wyłączenia z SOSZOZ Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr X-55-07 Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2008r.pdf
PDFUchwała nr X-55-07 Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2008r.pdf
PDFUchwała nr XI-60-07 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej .pdf
PDFUchwała nr XI-61-07 w sprawie delegowania radnych do składu komisji.pdf
PDFUchwała nr XI-62-07 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008-2012.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XI-62-07 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008-2012.pdf
PDFUchwała nr XI-63-07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007.pdf
PDFUchwała nr XI-64-07 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.pdf
PDFUchwała nr XI-65-07 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.pdf
ZIPZałączniki do uchwały nr XI-65-07 w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2008r.zip
PDFUchwała nr XI-66-07 w sprawie ustalenia wysokości diet.pdf
PDFUchwała nr XII-67-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.pdf
PDFUchwała nr XII-68-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała nr XII-69-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Turawie.pdf
PDFUchwała nr XII-70-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała nr XII-71-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej.pdf
PDFUchwała nr XII-72-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.pdf
PDFUchwała nr XII-73-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008r w sprawie określenia zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf
PDFUchwała nr XIII-74-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Opolskiego na 2008r.pdf
PDFUchwała nr XIII-75-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała nr XIII-76-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała nr XIII-77-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia PZSZ Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała nr XIII-78-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia LO Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała nr XIII-79-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie utworzenia LO dla dorosłych Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała nr XIII-80-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie zmiany uchwały nadającej i odnawiającej akty założycielskie.pdf
PDFUchwała nr XIII-81-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia gimnazjum w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała nr XIII-82-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XIII-75-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Starosty Opolskiego.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr XIII-76-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 marca 2008r w sprawie załatwienia skargi na zachowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Niemodlinie.pdf
JPEGZałącznik do uchwały nr XIII-82-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia_23 marca 2008r.jpeg
PDFUchwała nr XIV-83-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie udzielenia absolutorium
PDFUchwała nr XIV-84-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008r.
PDFUchwała nr XIV-85-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Ozimku
PDFUchwała nr XIV-86-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały nr X-71-2000
PDFUchwała nr XIV-87-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Zespołów Szkół
PDFUchwała nr XIV-88-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
PDFUchwała nr XIV-89-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie zasad korzystania przez uczniów z posików w stołówkach w szkołach
PDFUchwała nr XIV-90-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników PCPR
PDFUchwała nr XIV-91-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia pracowników DPS w Prószkowie
PDFUchwała nr XIV-92-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFUchwała nr XV-93-08 z dnia 19.06.2008 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFUchwała nr XV-94-08 w sprawie przekazania skargi Staroście Opolskiemu
PDFUchwała nr XV-96-08 z dnia 19.06.2008 r.w spr. uzgodnienia 1 pkt w DDz Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr XV-97-08 z dn. 19.06.2008 r. w spr. odnowienia aktu założycielskiego ZS w Niemodlinie
PDFUchwała nr XV-98-08 z dn. 19.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFUchwała nr XV-95-08 z dn. 19.06.2008 r. w spr. ustalenia wynag. dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr XVI-99-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w likwidacji skutków powodzi - powiat Dolina Ukraina
PDFUchwała nr XVI-100-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy
ZIPUchwała nr XVI-101-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r.
ZIPUchwała nr XVI-102-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
PDFUchwała nr XVI-103-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu użytkowego
PDFUchwała nr XVI-104-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 28.08.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała nr XVI-105-08 Rady Powiatu Opolksiego z dnia 28.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu
PDFUchwała nr XVII-106-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFUchwała nr XVII-107-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opolskiego
PDFUchwała nr XVII-108-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. w sprawie wydania opinii
PDFUchwała nr XVII-109-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół na terenie Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr XVII-110-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwału nr XII-73-08 z dn. 28.02.2008 r.
PDFUchwała nr XVII-111-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 09.10.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Opolskiego
PDFUchwała nr XVIII-112-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 10.11.2008 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2008 r.
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII-112-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.11.2008 r.
PDFUchwała nr XVIII-113-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.11.2008 r. zmieniajacej uchwałę nr XVII-111-08 z dn. 09.10.2008.
PDFUchwała nr XVIII-114-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinan. z EFS w ramach POKL
PDFUchwała nr XVIII-115-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.11.2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta
PDFUchwała nr XVIII-116-08 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20.11.2008 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
PDFUchwała nr XIX-117-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdz. planu kontroli Kom. Rewizyjnej
PDFUchwała nr XIX-118-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr.przyjęcia zasad i trybu używania herbu i flagi
PDFUchwała nr XIX-120-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. skargi wyrażającej niezadowolenie ze stanowiska Starosty Opolskiego
PDFUchwała nr XIX-121-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. zmieniająca uchwałe w spr. uchwalenia budżetu na 2008 r.
PDFUchwała nr XIX-122-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
PDFUchwała nr XIX-123-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zawarcia porozumienia dot. przeprowadzenia terapii logopedycznej
PDFUchwała nr XIX-124-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. wspr. ustalenia Regulaminu
PDFUchwała nr XIX-125-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. programu współpr. Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009
PDFZałącznik do uchwały nr XIX-125-08 - Program współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009
PDFUchwała nr XIX-126-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zmiany uchwału XVI-105-08 Rady Powiatu Opolskiego
RARUchwała nr XIX-127-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. wraz z zał. w spr. budżetu Powiatu Opolskiego 2009
PDFUchwała nr XIX-128-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdzenia planu fin. PFGZGiK na 2009 r.
XLSZałacznik do uchwały nr XIX-128-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r.
PDFUchwała nr XIX-129-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. zatwierdzenia planu fin. PFOŚiGW na 2009 r.
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XIX-129-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r.
PDFUchwała nr XIX-130-08 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 18.12.2008 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-131-09 z dn. 05.02.2009 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-132-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. zmiany planu finansowego funduszu celowego PFGZGiK
XLSZałącznik do uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XX-132-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. zmiany planu finansowego funduszu celowego PFGZGiK
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-133-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. utworzenia Publ. Uzupeł. LO Zespołu Szkół w Chróścinie
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-134-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr.zmiany uchwały nr X-71-2000 Rady Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-135-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach PO KL.
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-136-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-138-09 z dn. 05.02.2009 r. w spr. przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego nr XX-137-09 z dn. 5.02.2009 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomosci gruntowej
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-139-09 z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-140-09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-141-09 z dnia 19 marca 2009r w sprawie określenia na 2009 r. zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-142-09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-143-09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego PFOŚiGW na 2009 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXI-139-09 z dnia 19 marca 2009 r.pdf
PDFUchwała nr XXII-144-09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia aboslutorium.pdf
PDFUchwała Nr XXII-145-09 z dnia 16 kwietnia 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-146-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w spraiwe zmiany planu funduszu celowego na 2009 r. Powaitowego Funduszu Gospodarki Zasobem .pdf
PDFUchwała Nr XXII-147-09 z dnia 16.04.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy.pdf
PDFUchwała Nr XXII-148-09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XXII-149 -09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała nr IX-47-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie skargi na działalnosc Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała nr IX-48-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej w formie.pdf
PDFUchwała nr IX-49-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomosci.pdf
PDFUchwała nr IX-50-07 w sprawie zmiany Uchwały nr V 31 07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2007 r. - zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych.pdf
PDFProjekt Uchwały nr IX-51-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu - ZOZGiK.pdf
PDFUchwała nr IX-52-07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych i ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia-Domy Dziecka.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-150-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-151-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjasniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-152-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-153-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Puiblicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-154-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-155-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-230-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-156-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-157-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-158-2009 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-159-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII-158-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-156-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-158-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-160-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV-161-09 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę Nr XXXI-257-02 RPO z dnia 5.02.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolksiego zmieniona uchwałą Nt XXIII-157-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV-162-09 Rady Powiatu Opolskiego zmieniająca uchwałę Nr XXIII-154-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Tułowicach .pdf
PDFUchwała nr XXIV-163-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniajaca Uchwałę NrXXIII-153-09 RPO z dnia 25 czerwca 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-164-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Przyszłość należy do specjalistów współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-165-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-166-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działajacych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-167-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-168-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-169-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej .pdf
PDFUchwała Nr XXIV-170-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Straosty Opolksiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-171-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 września 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV-171-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 wrzesnia 2009 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-172-09 Rady Powiatu Oposlkiego z dnia 5 listopada 2009 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Opolskiego
PDFUchwała Nr XXVI-173-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r
PDFUchwała Nr XXVI-174-09 z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka im. J. Korczaka w tarnowie Opolskim
PDFUchwała Nr XXVI-175-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI-141-09 RPO z dnia 19.03.2009 r. określającej zadania i środki PFRON
PDFUchwała Nr XXVI-176-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn.Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości
PDFUchwała Nr XXVI-177-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości
PDFZałącznik do uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-178-09
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-178-09 zmieniająca uchwąłe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r.
PDFZałącznik do uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-179-09 w sprawie rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-179-09 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-180-08.
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-180-09
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-180-09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r.
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-181-09 w sprawie wydania opinii
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-182-09 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
ZIPZałączniki do uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-183-09
PDFUchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII-183-09 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy
PDFUchwała Nr XXVIII-184-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sorawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2009 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-185-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-186-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-187-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PFOŚiGW na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-188-09 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powaitu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-189-09 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-190-09 RadyPowaitu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała nr XXVIII-191-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w spr. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-192-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy.pdf
PDFUchwała nr XXVIII-193-09 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy - właścicieli aptek w powiecie opolskim.pdf
RARZałączniki do uchwały nr XXVIII-188-09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.rar
PDFUchwała Nr XXIX-194-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-195-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-196-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-197-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Lecha Benisz i Ewy Maliszkiewicz-Benisz ...pdf
PDFUchwała Nr XXIX-198-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX-195-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX-195-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16.02.2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-199-10 Rady Powaitu Opolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r..pdf
PDFUchwała Nr XXX-200-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf
PDFZałącznik do projektu uchwały Nr XXX-200-10 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 25.03.2010 .pdf
PDFUchwała Nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie określenia na 2010 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-203-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-204-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r . w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-205-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Niemodlin zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-206-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-207-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-208-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXVIII-186-09 Rady Powiatu Opolskiego .pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXI-208-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.pdf
PDFUchwała nr XXXII-209-10 Rady Powiatu Opolksiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na usuwanie skutków powodzi
PDFUchwała Nr XXXII-210-10 Rady Powiatu Opolskiego zminiajacej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
PDFUchwała Nr XXXII-211-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze.
PDFUchwała Nr XXXII-212-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco dofinansowania zadania Budowa boiska piłkarskiego .
PDFUchwała Nr XXXII-213-10 RPO z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI-165-09 RPO z dnia 3.09.2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.
PDFUchwała Nr XXXII-214-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi .
PDFUchwała Nr XXXII-215-10 Rady Powaitu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywnością przeciw wykluczeniu.
PDFUchwała Nr XXXII-216-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 rok PFGZGiK.
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXII-216-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24.06.2010 r
PDFUchwała Nr XXXIII-217-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-218-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie udzielenia Gminie Opole pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-219-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-220-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-221-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI-207-10 z dnia 22.04.2010.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-222-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-223-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicznej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-224-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XII6908 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-69-08 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-225-10 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-226-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.09.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-227-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15.10.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-228-10 RPO z dnia 15.10.2010 w sprawie określenia szczegółowyuch zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-229-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacjidla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-230-10 RPO z dnia 15.10.2010 w spraiwe określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-231-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową realizację projektu pn. Opolska eSzkoła,szkołą ku przyszłośi.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-232-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego współfinansowanego z EFS .pdf
PDFUchwała nr XXXIV-233-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Przyszłość nalezy do specjalistów-edycja II współfinansowanego z EFS.pdf
PDFUchwała nr XXXIV-234-10 RPO z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX-201-10 RPO z dnia 25.03.2010 r. określającej na 2010 r. zadania iśrodki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-235-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.
PDFUchwała Nr XXXV-236-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-236-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-236-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
PDFUchwała Nr XXXV-237-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego na 2010 r. PFGZGiK
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXV-237-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 r.
PDFUchwała Nr XXXV-238-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim
PDFUchwała Nr XXXV-239-10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.11.2010 w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach