Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014

PDFUchwała Nr I-1-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf (31,85KB)

PDFUchwała Nr I-2-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powaitu Opolskiego.pdf (32,86KB)

PDFUchwała Nr I-3-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf (24,51KB)

PDFUchwała Nr I-4-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf (24,97KB)

PDFUchwała Nr I-5-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (34,73KB)

PDFUchwała Nr II-6-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (37,93KB)

PDFUchwała Nr II-7-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (30,07KB)

PDFUchwała Nr II-8-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,37KB)

PDFUchwała Nr II-9-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (29,92KB)

PDFUchwała Nr II-10-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (33,80KB)

PDFUchwała Nr II-11-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (42,10KB)

PDFUchwała Nr II-12-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (43,41KB)

PDFUchwała Nr II-13-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-201-10 RPO.pdf (46,75KB)

PDFUchwała Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf (25,42KB)

PDFZał. do Uchwały Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r.pdf (1,57MB)

PDFUchwała Nr III-15-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.pdf (266,53KB)

PDFUchwała Nr III-16-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-165-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf (36,44KB)

PDFUchwała Nr III-17-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-176-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.pdf (35,89KB)

PDFUchwała Nr III-18-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (47,39KB)

PDFUchwała Nr III-19-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf (71,38KB)

PDFUchwała Nr III-20-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.pdf (48,80KB)

PDFUchwała Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok.pdf (41,90KB)

RARZał. Nr 1,2,3,3b,4,5,6,7,8,9 do Uchwały Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.rar (59,09KB)

PDFUchwała Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (28,07KB)

ZIPZał. do Uchwały Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.zip (181,02KB)

PDFUchwała Nr III-23-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf (34,55KB)

PDFUchwała Nr IV-24-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.pdf (32,62KB)

PDFUchwała Nr IV-25-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (33,88KB)

PDFUchwała Nr IV-26-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf (33,42KB)

PDFUchwała Nr IV-27-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (68,65KB)

PDFUchwała Nr IV-28-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (34,41KB)

PDFUchwała Nr IV-29-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (36,24KB)

PDFUchwała Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.pdf (44,09KB)

PDFZał. do Uchwały Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf (2,66MB)

PDFUchwała Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 r.pdf (47,22KB)

PDFZał. do Uchwały Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf (34,02KB)

PDFUchwała Nr IV-32-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w spraiwe określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf (38,72KB)

PDFUchwała Nr V-33-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego.pdf (34,10KB)

PDFUchwała Nr V-34-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (33,07KB)

PDFUchwała Nr V-35-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru Wiiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf (32,30KB)

PDFUchwała Nr V-36-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (33,58KB)

PDFUchwała Nr V-37-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (76,41KB)

PDFUchwała Nr V-38-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (29,35KB)

PDFUchwała Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Opolskiego na lata 2010-2015.pdf (31,63KB)

PDFZał. do Uchwały Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r.pdf (3,09MB)

PDFUchwała Nr V-40-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (34,47KB)

PDFUchwała Nr V-41-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznegoz zakresu kultury i promocji powiatu.pdf (37,12KB)

PDFUchwała Nr V-42-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A-4.pdf (26,02KB)

PDFUchwała Nr V-43-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w spawie powierzenia ZPO uprawnień do określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf (35,71KB)

PDFUchwała Nr V-44-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (35,15KB)

PDFUchwała Nr V-45-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniająca uchwałę nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Opolu.pdf (211,47KB)

PDFUchwała Nr VI-46-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (65,78KB)

PDFUchwała Nr VI-47-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (65,49KB)

PDFUchwała Nr VI-48-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf (38,52KB)

PDFUchwała Nr VI-49-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (25,18KB)

PDFUchwała Nr VII-50-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu.pdf (34,69KB)

PDFUchwała Nr VII-51-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (49,95KB)

PDFUchwała Nr VII-52-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (37,48KB)

PDFUchwała Nr VIII-53-11 RPO z dnia 20.06.20011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok.pdf (32,83KB)

PDFUchwała Nr VIII-54-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie abslotutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r.pdf (33,79KB)

PDFUchwała Nr VIII-55-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (66,30KB)

PDFUchwała Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (26,50KB)

XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - WPF.xls (34,00KB)

JPEGZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.jpeg (301,54KB)

XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.xls (139,50KB)

PDFUchwała Nr VIII-57-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.pdf (46,42KB)

PDFUchwała Nr VIII-58-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Aktywnością przeciw wykluczeniu.pdf (52,16KB)

PDFUchwała Nr VIII-59-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nt IV-32-11 RPO z 25.02.2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (52,18KB)

PDFUchwała Nr VIII-60-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf (32,61KB)

PDFUchwała Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf (25,81KB)

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg (272,01KB)

PDFUchwała Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf (30,66KB)

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg (260,10KB)

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. str 2.jpeg (92,35KB)

PDFUchwała Nr VIII-63-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf (35,98KB)

PDFUchwała Nr VIII-64-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf (35,67KB)

PDFUchwała Nr IX-65-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (41,13KB)

PDFUchwała Nr IX-66-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze.pdf (34,52KB)

PDFUchwała Nr IX-67-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zaopiniowania skorygowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utowrzenia CAZ w PUP w Opolu.pdf (36,89KB)

PDFUchwała Nr X-68-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (93,58KB)

PDFUchwała Nr X-69-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodizeży w Suchym Borze.pdf (39,83KB)

PDFUchwała Nr X-70-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Gimnazjum przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.pdf (39,99KB)

PDFUchwała Nr X-71-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.pdf (40,85KB)

PDFUchwała Nr XI-72-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (75,31KB)

PDFUchwała Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,93KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf (71,17KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf (27,76KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf (22,91KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf (26,40KB)

PDFUchwała Nr XI-74-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r.pdf (41,51KB)

PDFUchwała Nr XI-75-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza-paszportem w przyszłość.pdf (42,94KB)

PDFUchwała Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego ze środków Funduszu Pracy ...pdf (36,75KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf (64,18KB)

DOCUchwała Nr XII-77-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.doc (15,69KB)

DOCUchwała Nr XII-78-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.doc (13,71KB)

DOCUchwała Nr XII-79-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.doc (13,45KB)

DOCUchwała Nr XII-80-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.doc (19,67KB)

DOCUchwała Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.doc (26,00KB)

DOCUchwała Nr XII-82-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc (890,00KB)

DOCUchwała Nr XII-83-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.doc (65,73KB)

DOCZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc (74,00KB)

DOCZał. Nr 2 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc (56,00KB)

PDFUchwała Nr XIII-84-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (33,12KB)

PDFUchwała Nr XIII-85-11 RPO z dnia 2112.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (61,58KB)

PDFUchwała Nr XIII-86-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.pdf (49,92KB)

PDFUchwała Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012.pdf (43,47KB)

RARZał. do Uchwały Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar (60,51KB)

PDFUchwała Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (28,12KB)

RARZał. do Uchwały Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar (526,94KB)

PDFUchwała Nr XIII-89-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf (45,72KB)

PDFUchwała Nr XIV-90-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (55,24KB)

PDFUchwała Nr XIV-91-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (34,58KB)

PDFUchwała Nr XIV-92-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XII Dożynek Powiatowych.pdf (37,84KB)

PDFUchwała Nr XIV-93-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w spr. wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Woj. Opolskiego rezolucji dot. ogłoszenia obszaru woj.pdf (34,11KB)

PDFUchwała Nr XV-94-12 RPO z dna 23.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (60,58KB)

PDFUchwała Nr XV-95-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf (48,53KB)

PDFUchwała Nr XV-96-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf (59,02KB)

PDFUchwała Nr XV-97-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (224,07KB)

PDFUchwała Nr XV-98-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf (36,82KB)

PDFUchwała Nr XV-99-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (35,91KB)

PDFUchwała Nr XV-100-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (36,38KB)

PDFUchwała Nr XV-101-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (35,49KB)

PDFUchwała Nr XV-102-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (36,73KB)

PDFUchwała Nr XV-103-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (35,96KB)

PDFUchwała Nr XV-104-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (35,66KB)

PDFUchwała Nr XV-105-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (35,81KB)

PDFUchwała Nr XV-106-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (35,81KB)

PDFUchwała Nr XVI-107-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (64,26KB)

PDFUchwała Nr XVI-108-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf (71,98KB)

PDFUchwała Nr XVI-109-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014.pdf (67,28KB)

PDFUchwała Nr XVI-110-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (47,73KB)

PDFUchwała Nr XVI-111-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (50,07KB)

PDFUchwała Nr XVI-112-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani Grazyny Orzeł.pdf (35,54KB)

PDFUchwała Nr XVI-113-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (34,13KB)

PDFUchwała Nr XVI-114-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (33,68KB)

PDFUchwała Nr XVII-115-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (74,00KB)

PDFUchwała Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (35,92KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - WPF.pdf (440,04KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf (1,05MB)

PDFUchwała Nr XVII-117-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.pdf (26,33KB)

PDFUchwała Nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (41,72KB)

PDFUchwała Nr XVII-119-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie opolskim na lata 2012-2015.pdf (135,68KB)

PDFUchwała Nr XVII-120-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (52,73KB)

PDFUchwała Nr XVII-121-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf (35,94KB)

PDFUchwała Nr XVII-122-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (53,27KB)

PDFUchwała Nr XVII-123-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (54,28KB)

PDFUchwała Nr XVIII-124-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok.pdf (61,88KB)

PDFUchwała Nr XVIII-125-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.pdf (25,91KB)

PDFUchwała Nr XVIII-126-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowdzącym jest Powiat Opolski.pdf (34,86KB)

PDFUchwała Nr XVIII-127-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf (34,12KB)

PDFUchwała Nr XVIII-128-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf (34,85KB)

PDFUchwała Nr XVIII-129-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf (34,28KB)

PDFUchwała Nr XVIII-130-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkł im. Jóżefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzacym jest Powiat Opolski.pdf (34,11KB)

PDFUchwała Nr XVIII-131-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf (35,61KB)

PDFUchwała Nr XVIII-132-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf (34,93KB)

PDFUchwała Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015.pdf (31,10KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r.pdf (788,48KB)

PDFZał. Nr 2 do Programu Opieki nad Zabytkami - Ewidencja Zabytków Powiat Opolski.pdf (741,22KB)

PDFUchwała Nr XVIII-134-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (35,30KB)

PDFUchwała Nr XVIII-135-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf (31,32KB)

PDFUchwała Nr XIX-136-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf (32,91KB)

PDFUchwała Nr XIX-137-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf (33,87KB)

PDFUchwała Nr XIX-138-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (55,09KB)

PDFUchwała Nr XIX-139-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie stanowiska dot. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytrycznych dot. rozwoju Ttraneuropejskiej Sieci Transportowej 92011-0294 COD_.pdf (44,46KB)

PDFUchwała Nr XIX-140-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf (46,59KB)

PDFUchwała Nr XX-141-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf (33,46KB)

PDFUchwała Nr XX-142-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf (33,86KB)

PDFUchwała Nr XX-143-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf (32,36KB)

PDFUchwała Nr XX-144-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego.pdf (36,15KB)

PDFUchwała Nr XX-145-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.pdf (192,87KB)

PDFUchwała Nr XX-146-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi.pdf (33,32KB)

PDFUchwała Nr XX-147-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy.pdf (35,11KB)

PDFUchwała Nr XX-148-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (79,57KB)

PDFUchwała Nr XXI-149-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (52,79KB)

PDFUchwała Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,87KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - WPF.pdf (1,69MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf (3,98MB)

PDFUchwała Nr XXI-151-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych na rok 2012.pdf (37,29KB)

PDFUchwała Nr XXI-152-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. określającej na 2012 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (53,35KB)

PDFUchwała Nr XXII-153-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (65,24KB)

PDFUchwała Nr XXII-154-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,04KB)

PDFUchwała Nr XXII-155-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w spr. rocznego progr. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na rok 2013.pdf (156,89KB)

PDFUchwała Nr XXII-156-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.pdf (80,80KB)

PDFUchwała Nr XXII-157-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (34,30KB)

PDFUchwała Nr XXII-158-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wys. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeż. oraz wys. kosztów w przyp. odstąpienia od wyk. dysp.pdf (40,78KB)

PDF1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (94,78KB)

PDF2.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (141,14KB)

PDF3.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (70,74KB)

PDFa) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (72,43KB)

PDFb) Wykaz przedsięwzięć do WPF2.pdf (70,89KB)

PDFc) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (117,27KB)

PDFZbiorówka.pdf (82,11KB)

PDFUchwała Nr XXIII-159-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (37,08KB)

PDFUchwała Nr XXIII-160-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf (95,72KB)

PDFUchwała Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,16KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - WPF.pdf (2,11MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf (5,04MB)

PDFUchwała Nr XXIII-162-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.pdf (59,45KB)

PDFUchwała Nr XXIII-163-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013.pdf (42,27KB)

RARZał. do Uchwały Nr XXIII-163-12 RPO z 20.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.rar (73,73KB)

RARUchwała Nr XXIII-164-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.rar (258,12KB)

PDFUchwała Nr XIII-165-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XIII Dożynek Powiatowych.pdf (37,93KB)

PDFUchwała Nr XXIII-166-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf (36,77KB)

PDFUchwała Nr XXIII-167-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (35,26KB)

PDFUchwała Nr XXIII-168-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (33,65KB)

PDFUchwała Nr XXIV-169-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (52,06KB)

PDFUchwała Nr XXIV-170-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf (64,33KB)

PDFUchwała Nr XXIV-171-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf (43,25KB)

PDFUchwała Nr XXIV-172-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Prezesa RM w spr. wyr. sprzeciwu wobec prop. Min. Transp., Bud. i Gosp. Mors. wyklucz. budowę obwodnicy Niemodlina.pdf (45,93KB)

PDFUchwała Nr XXIV-173-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały RPO Nr XIII-100-2000 z 14.09.2000 r. w spr. utworzenia ZDP w Opolu zmienionej uchwałą RPO Nr XXXIII-227-2006 z dnia 06 lipca 2006 r.pdf (34,61KB)

PDFUchwała Nr XXV-174-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015.pdf (112,32KB)

PDFUchwała Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (41,67KB)

PDFUchwała Nr XXV-176-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacj tygodniowego wymiaru godzin.pdf (42,15KB)

PDFUchwała Nr XXV-177-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.pdf (49,79KB)

PDFUchwała Nr XXV-178-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (45,21KB)

PDFUchwała Nr XXV-179-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.pdf (39,08KB)

PDFUchwała Nr XXV-180-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.pdf (33,84KB)

PDFUchwała Nr XXV-181-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (55,43KB)

PDFUchwała Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,52KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - WPF.pdf (4,36MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf (6,09MB)

PDFUchwała Nr XXVI-183-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf (49,51KB)

PDFUchwała Nr XXVI-184-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf (49,43KB)

PDFUchwała Nr XXVI-185-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf (48,92KB)

PDFUchwała Nr XXVI-186-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.pdf (38,88KB)

PDFUchwała Nr XXVI-187-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf (36,87KB)

PDFUchwała Nr XXVI-188-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków.pdf (36,03KB)

PDFUchwała Nr XXVI-189-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali.pdf (39,42KB)

PDFUchwała Nr XXVI-190-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf (42,77KB)

PDFUchwała Nr XXVI-191-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wystosownaia Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole.pdf (43,93KB)

PDFUchwała Nr XXVII-192-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (68,66KB)

PDFUchwała Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,57KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - WPF.pdf (3,71MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - Przedsiewzięcia.pdf (4,39MB)

PDFUchwała Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (24,68KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf (395,21KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf (23,88KB)

PDFUchwała Nr XXVII-195-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.pdf (37,16KB)

PDFUchwała Nr XXVII-196-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.pdf (35,30KB)

PDFUchwała Nr XXVII-197-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf (31,48KB)

PDFUchwała Nr XXVII-198-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powaitu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania.pdf (43,29KB)

PDFUchwała Nr XXVII-199-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie _Arboretum_.pdf (34,12KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-200-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf (24,72KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-201-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf (25,45KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-202-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (69,29KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (31,29KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. - WPF.pdf (76,99KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-204-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf (36,30KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-205-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013.pdf (37,04KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-206-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf (32,46KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-207-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.pdf (33,10KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-208-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjasniającego.pdf (33,19KB)

PDFUchwała Nr XXIX-209-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (73,45KB)

PDFUchwała Nr XXIX-210-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla PSP Nr 1 w Ozimku oraz Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (27,47KB)

PDFUchwała Nr XXIX-211-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarzadowymi.pdf (59,50KB)

PDFUchwała Nr XXIX-212-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.pdf (48,66KB)

PDFUchwała Nr XXIX-213-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (47,14KB)

PDFUchwała Nr XXIX-214-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf (47,34KB)

PDFUchwała Nr XXIX-215-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego..pdf (32,71KB)

PDFUchwała Nr XXIX-216-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (32,74KB)

PDFUchwała Nr XXX-217-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (53,24KB)

PDFUchwała Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,60KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - WPF.pdf (285,02KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf (82,75KB)

PDFUchwała Nr XXX-219-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. określającej na 2013 r. zadania i środki przezn. przez Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.pdf (40,42KB)

PDFUchwała Nr XXX-220-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (35,30KB)

PDFUchwała Nr XXX-221-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf (51,94KB)

PDFUchwała Nr XXX-222-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf (52,01KB)

PDFUchwała Nr XXXI-223-13 RPO z dnia 31.10.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (42,50KB)

PDFUchwała Nr XXXI-224-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. okreslającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (60,15KB)

PDFUchwała Nr XXXI-225-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów.pdf (41,66KB)

PDFUchwała Nr XXXI-226-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj.opolskie.pdf (43,48KB)

PDFUchwała Nr XXXI-227-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.pdf (72,77KB)

PDFUchwała Nr XXXI-228-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (88,16KB)

PDFUchwała Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (35,19KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - WPF.pdf (4,42MB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf (3,41MB)

PDFUchwała Nr XXXII-230-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie okreslenia Trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (54,11KB)

PDFUchwala Nr XXXII-231-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wieloletniego progr. wspol. z org. pozarzad. oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialal. poz. publ. i o wolontariacie na lata 2014-2016.pdf (158,17KB)

PDFUchwała Nr XXXII-232-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej.pdf (34,75KB)

PDFUchwała Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej.pdf (36,87KB)

PDFZal. do Uchwaly Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.pdf (1,34MB)

PDFUchwala Nr XXXII-234-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.pdf (36,37KB)

PDFUchwala Nr XXXII-235-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (51,31KB)

PDFUchwala Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajacej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,01KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII- 236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. - WPF.pdf (281,52KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.- Przedsięwzięcia.pdf (89,96KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-237-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (35,06KB)

PDFUchwała nr XXXIII-238-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf (70,68KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,43KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf (281,52KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf (89,95KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-240-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.pdf (55,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014.pdf (41,22KB)

XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls (60,50KB)

XLSZał. Nr 2,5,6 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls (80,00KB)

PDFZał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf (63,13KB)

PDFZał. Nr 4,7,8 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf (64,85KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (28,10KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf (318,58KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf (88,92KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-243-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (35,20KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-244-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powaitu Opolskiego.pdf (36,96KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-245-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi........ na lata 2014-2016.pdf (261,73KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-246-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza - paszportem w przyszłość - edycja II współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf (51,49KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-247-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu opolskiego współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf (37,41KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-248-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (51,81KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-249-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf (56,79KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-250-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (123,08KB)

PDFUchwala Nr XXXIV-251-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (54,46KB)

PDFUchwala Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,23KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - WPF.pdf (290,02KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (96,18KB)

PDFUchwala Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013.pdf (30,57KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r.pdf (1,27MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-254-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie skargi na Staroste Opolskiego.pdf (39,12KB)

PDFUchwała Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf (30,11KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r.pdf (6,22MB)

PDFUchwała Nr XXXV-256-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy huminitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf (30,64KB)

PDFUchwała Nr XXXV-257-14 RPO z dnia 20.03 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Strare Siołkowice.pdf (38,35KB)

PDFUchwała Nr XXXV-258-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r..pdf (66,86KB)

PDFUchwała Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,50KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03. 2014 r. - WPF.pdf (97,66KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (96,52KB)

PDFUchwała Nr XXXV-260-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (35,28KB)

PDFUchwała Nr XXXV-261-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (41,00KB)

PDFUchwała Nr XXXV-262-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administarcji publicznej.pdf (45,31KB)

PDFUchwala Nr XXXVI-263-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf (58,19KB)

PDFUchwala Nr XXXVI-264-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzen Wielki zadania z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi.pdf (35,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-265-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf (32,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-266-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf (33,79KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-267-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (83,86KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (47,47KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - WPF.pdf (290,03KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (97,07KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-269-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r.pdf (59,55KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-270-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (24,91KB)

PDFUchwala Nr XXXVIII-271-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (58,82KB)

PDFUchwala Nr XXXVIII-272-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,19KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-273-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (90,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (37,72KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - WPF.pdf (90,96KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (102,91KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-275-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII-194-13 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (37,72KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-276-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim.pdf (112,59KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-277-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powaitu Opolskiego.pdf (41,42KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-278-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla.pdf (40,63KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-279-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (33,11KB)

PDFUchwała Nr XXXIX-280-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (33,17KB)

PDFUchwała Nr XL-281-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie poj. z drogi i jego przechowywanie.pdf (30,18KB)

PDFUchwała Nr XL-282-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf (25,39KB)

PDFUchwała Nr XL-283-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w spr. zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf (27,46KB)

PDFUchwała Nr XL-284-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf (32,12KB)

PDFUchwała Nr XL-285-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf (33,59KB)

PDFUchwała Nr XL-286-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (33,51KB)

PDFUchwała Nr XL-287-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (43,50KB)

PDFUchwała Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (24,94KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - WPF.pdf (104,72KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (81,59KB)

PDFUchwała Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.pdf (34,90KB)

PDFZał. do Uchwały Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf (258,17KB)

PDFUchwała Nr XLI-290-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministar Zdrowia o zwiekszenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym NFZ na rok 2015.pdf (38,21KB)

PDFUchwała Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf (36,39KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf (50,58KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf (42,74KB)

PDFUchwała Nr XLI-292-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powaitu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.pdf (92,69KB)

PDFUchwała Nr XLI-293-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powaitowymi.pdf (37,42KB)

PDFUchwała Nr XLI-294-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf (84,53KB)

PDFUchwała Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11. 2014 r zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (34,57KB)

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - WPF.pdf (81,59KB)

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf (111,73KB)

PDFUchwała Nr XLI-296-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego.pdf (32,53KB)

PDFUchwała Nr XLI-297-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf (37,56KB)

PDFUchwała Nr XLI-298-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf (36,27KB)