Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2010-2014

PDFUchwała Nr I-1-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr I-2-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powaitu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr I-3-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr I-4-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr I-5-10 RPO z dnia 29.11.2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-6-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-7-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-8-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-9-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-10-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf

PDFUchwała Nr II-11-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr II-12-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf

PDFUchwała Nr II-13-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-201-10 RPO.pdf

PDFUchwała Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wydania opinii.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr II-14-10 RPO z dnia 10.12.2010 r.pdf

PDFUchwała Nr III-15-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.pdf

PDFUchwała Nr III-16-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-165-09 RPO z dnia 03.09.2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania beneficjenta.pdf

PDFUchwała Nr III-17-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-176-09 RPO z dnia 05.11.2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.pdf

PDFUchwała Nr III-18-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr III-19-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwałenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r.pdf

PDFUchwała Nr III-20-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.pdf

PDFUchwała Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok.pdf

RARZał. Nr 1,2,3,3b,4,5,6,7,8,9 do Uchwały Nr III-21-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.rar

PDFUchwała Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

ZIPZał. do Uchwały Nr III-22-10 RPO z dnia 29.12.2010 r.zip

PDFUchwała Nr III-23-10 RPO z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf

PDFUchwała Nr IV-24-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.pdf

PDFUchwała Nr IV-25-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf

PDFUchwała Nr IV-26-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia członka zarządu.pdf

PDFUchwała Nr IV-27-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr IV-28-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr IV-29-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr IV-30-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf

PDFUchwała Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-127-2000 r.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr IV-31-11 RPO z dnia 25.02.2011 r.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-11 RPO z dnia 25.02.2011 r. w spraiwe określenia na 2011 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr V-33-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego.pdf

PDFUchwała Nr V-34-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr V-35-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru Wiiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr V-36-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr V-37-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr V-38-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Opolskiego na lata 2010-2015.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr V-39-11 RPO z dnia 31.03.2011 r.pdf

PDFUchwała Nr V-40-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr V-41-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa prowadzenia zadania publicznegoz zakresu kultury i promocji powiatu.pdf

PDFUchwała Nr V-42-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A-4.pdf

PDFUchwała Nr V-43-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w spawie powierzenia ZPO uprawnień do określania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.pdf

PDFUchwała Nr V-44-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr V-45-11 RPO z dnia 31.03.2011 r. zmieniająca uchwałę nr XV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powaitowego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VI-46-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr VI-47-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr VI-48-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr VI-49-11 RPO z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr VII-50-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków przy ul. 1 Maja 29 w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr VII-51-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr VII-52-11 RPO z dnia 10.06.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr VIII-53-11 RPO z dnia 20.06.20011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 rok.pdf

PDFUchwała Nr VIII-54-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie abslotutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2010 r.pdf

PDFUchwała Nr VIII-55-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr VIII-56-11 RPO z dnia 18.06.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - WPF.xls

JPEGZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.jpeg

XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII-56-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. - Przedsięwzięcia.xls

PDFUchwała Nr VIII-57-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr VIII-58-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.Aktywnością przeciw wykluczeniu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-59-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nt IV-32-11 RPO z 25.02.2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr VIII-60-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-61-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg

PDFUchwała Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wydania opinii.pdf

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r.jpeg

JPEGZał do Uchwały Nr VIII-62-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. str 2.jpeg

PDFUchwała Nr VIII-63-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VIII-64-11 RPO z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr IX-65-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf

PDFUchwała Nr IX-66-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Gminy Chrząstowice polegającego na prowadzeniu przez Powiat Opolski Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Suchym Borze.pdf

PDFUchwała Nr IX-67-11 RPO z dnia 28.07.2011 r. w sprawie zaopiniowania skorygowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utowrzenia CAZ w PUP w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr X-68-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr X-69-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodizeży w Suchym Borze.pdf

PDFUchwała Nr X-70-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Gimnazjum przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze.pdf

PDFUchwała Nr X-71-11 RPO z dnia 29.08.2011 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze .pdf

PDFUchwała Nr XI-72-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XI-73-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XI-74-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XI-75-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza-paszportem w przyszłość.pdf

PDFUchwała Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego ze środków Funduszu Pracy ...pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XI-76-11 RPO z dnia 20.10.2011 r.pdf

DOCUchwała Nr XII-77-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.doc

DOCUchwała Nr XII-78-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV-32-11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25.02.2011 r.doc

DOCUchwała Nr XII-79-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.doc

DOCUchwała Nr XII-80-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.doc

DOCUchwała Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.doc

DOCUchwała Nr XII-82-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCUchwała Nr XII-83-11 RPO z dnia 24.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.doc

DOCZał. Nr 1 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc

DOCZał. Nr 2 do Uchwały Nr XII-81-11 RPO z dnia 24.11.2011 r.doc

PDFUchwała Nr XIII-84-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała Nr XIII-85-11 RPO z dnia 2112.2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII-86-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2012.pdf

RARZał. do Uchwały Nr XIII-87-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar

PDFUchwała Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

RARZał. do Uchwały Nr XIII-88-11 RPO z dnia 21.12.2011 r.rar

PDFUchwała Nr XIII-89-11 RPO z dnia 21.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr XIV-90-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XIV-91-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XIV-92-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów Opolski prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XII Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr XIV-93-12 RPO z dnia 30.01.2012 r. w spr. wyrażenia opinii o przyjęciu przez Sejmik Woj. Opolskiego rezolucji dot. ogłoszenia obszaru woj.pdf

PDFUchwała Nr XV-94-12 RPO z dna 23.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XV-95-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf

PDFUchwała Nr XV-96-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf

PDFUchwała Nr XV-97-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XV-98-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf

PDFUchwała Nr XV-99-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XV-100-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf

PDFUchwała Nr XV-101-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr XV-102-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XV-103-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XV-104-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr XV-105-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XV-106-12 RPO z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-107-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-108-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XVI-109-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014.pdf

PDFUchwała Nr XVI-110-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na bezczynność kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XVI-111-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-112-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przekazania według właściwości skargi Pani Grazyny Orzeł.pdf

PDFUchwała Nr XVI-113-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVI-114-12 RPO z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-115-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII-116-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XVII-117-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.pdf

PDFUchwała Nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie określenia na 2012 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-119-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie opolskim na lata 2012-2015.pdf

PDFUchwała Nr XVII-120-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Turawa zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XVII-121-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XVII-122-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XVII-123-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-124-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-125-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-126-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Chróścinie, dla którego organem prowdzącym jest Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-127-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-128-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Zespołu Szkół w Tułowicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-129-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-130-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Policealnej Szkoły Zespołu Szkł im. Jóżefa Warszewicza w Prószkowie, dla którego organem prowadzacym jest Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-131-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-132-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XVIII-133-12 RPO z dnia 31.05.2012 r.pdf

PDFZał. Nr 2 do Programu Opieki nad Zabytkami - Ewidencja Zabytków Powiat Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-134-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-135-12 RPO z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XIX-136-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX-137-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX-138-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XIX-139-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie stanowiska dot. projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytrycznych dot. rozwoju Ttraneuropejskiej Sieci Transportowej 92011-0294 COD_.pdf

PDFUchwała Nr XIX-140-12 RPO z dnia 21.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XX-141-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf

PDFUchwała Nr XX-142-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.pdf

PDFUchwała Nr XX-143-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf

PDFUchwała Nr XX-144-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XX-145-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała Nr XX-146-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania rzeki Odry i Małej Panwi.pdf

PDFUchwała Nr XX-147-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ozimek na usuwanie skutków nawałnicy.pdf

PDFUchwała Nr XX-148-12 RPO z dnia 06.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XXI-149-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmienająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI-150-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXI-151-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływajacych na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr XXI-152-12 RPO z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII-118-12 RPO z dnia 26.04.2012 r. określającej na 2012 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXII-153-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XXII-154-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII-155-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w spr. rocznego progr. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na rok 2013.pdf

PDFUchwała Nr XXII-156-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXII-157-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII-158-12 RPO z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wys. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeż. oraz wys. kosztów w przyp. odstąpienia od wyk. dysp.pdf

PDF1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDF2.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDF3.Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFa) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFb) Wykaz przedsięwzięć do WPF2.pdf

PDFc) Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFZbiorówka.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-159-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu powiatu Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-160-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-161-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-162-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-163-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2013.pdf

RARZał. do Uchwały Nr XXIII-163-12 RPO z 20.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.rar

RARUchwała Nr XXIII-164-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.rar

PDFUchwała Nr XIII-165-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XIII Dożynek Powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-166-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-167-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-168-12 RPO z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-169-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-170-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-171-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-172-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Prezesa RM w spr. wyr. sprzeciwu wobec prop. Min. Transp., Bud. i Gosp. Mors. wyklucz. budowę obwodnicy Niemodlina.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-173-13 RPO z dnia 19.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały RPO Nr XIII-100-2000 z 14.09.2000 r. w spr. utworzenia ZDP w Opolu zmienionej uchwałą RPO Nr XXXIII-227-2006 z dnia 06 lipca 2006 r.pdf

PDFUchwała Nr XXV-174-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015.pdf

PDFUchwała Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXV-176-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacj tygodniowego wymiaru godzin.pdf

PDFUchwała Nr XXV-177-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr XXV-178-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf

PDFUchwała Nr XXV-179-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.pdf

PDFUchwała Nr XXV-180-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.pdf

PDFUchwała Nr XXV-181-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV-182-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-183-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-184-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-185-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-186-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-187-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-188-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-189-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym wolnych lokali.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-190-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-191-13 RPO z dnia 22.04.2013 r. w sprawie wystosownaia Apelu w związku z planowanym zaniechaniem rozbudowy Elektrowni Opole.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-192-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII-193-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. - Przedsiewzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXVII-194-13 RPO z dnia 16.05.2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-195-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z przyznaniem dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-196-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie wystosowania apelu do posłów i senatorów województwa opolskiego o zmianę ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-197-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-198-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powaitu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-199-13 RPO z dnia 16.05.2013 r. w sprawie stanowiska dotyczącego projektu rewitalizacji zabytkowego parku przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie _Arboretum_.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-200-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-201-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-202-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-203-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. - WPF.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-204-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-205-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2013.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-206-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-207-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-208-13 RPO z dnia 25.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjasniającego.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-209-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-210-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek na utworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej dla PSP Nr 1 w Ozimku oraz Zespołu Szkół w Ozimku.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-211-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarzadowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-212-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie stanowiska wobec finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-213-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-214-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-215-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego..pdf

PDFUchwała Nr XXIX-216-13 RPO z dnia 01.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XXX-217-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXX-218-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXX-219-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. określającej na 2013 r. zadania i środki przezn. przez Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.pdf

PDFUchwała Nr XXX-220-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf

PDFUchwała Nr XXX-221-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXX-222-13 RPO z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-223-13 RPO z dnia 31.10.2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-224-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV-175-13 RPO z dnia 22.03.2013 r. okreslającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-225-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-226-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj.opolskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-227-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-228-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-229-13 RPO z dnia 31.10.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-230-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie okreslenia Trybu i szczegolowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf

PDFUchwala Nr XXXII-231-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wieloletniego progr. wspol. z org. pozarzad. oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialal. poz. publ. i o wolontariacie na lata 2014-2016.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-232-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci gruntowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej.pdf

PDFZal. do Uchwaly Nr XXXII-233-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.pdf

PDFUchwala Nr XXXII-234-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.pdf

PDFUchwala Nr XXXII-235-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwala Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. zmieniajacej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII- 236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXII-236-13 RPO z dnia 29.11.2013 r.- Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-237-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-238-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-239-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-240-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014.pdf

XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls

XLSZał. Nr 2,5,6 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.xls

PDFZał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf

PDFZał. Nr 4,7,8 do Uchwały Nr XXXIII-241-13 RPO z dnia 19.12.2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-242-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-243-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-244-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powaitu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-245-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi........ na lata 2014-2016.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-246-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiedza - paszportem w przyszłość - edycja II współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-247-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Omnibus Powiatu opolskiego współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-248-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-175-13 RPO z dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-249-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-250-13 RPO z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf

PDFUchwala Nr XXXIV-251-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwala Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-252-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwala Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2012 do 2013.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXXIV-253-14 RPO z dnia 06.02.2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-254-14 RPO z dnia 06.02.2014 r. w sprawie skargi na Staroste Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XXXV-255-14 RPO z dnia 20.03.2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-256-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy huminitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-257-14 RPO z dnia 20.03 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów organizacji Dożynek Wojewódzkich na terenie Powiatu Opolskiego w miejscowości Strare Siołkowice.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-258-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03. 2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-259-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-260-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-261-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie określenia na 2014 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-262-14 RPO z dnia 20.03.2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administarcji publicznej.pdf

PDFUchwala Nr XXXVI-263-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf

PDFUchwala Nr XXXVI-264-14 RPO z dnia 30.04.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzen Wielki zadania z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-265-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-266-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-267-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-268-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-269-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-270-14 RPO z dnia 05.06.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwala Nr XXXVIII-271-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwala Nr XXXVIII-272-14 RPO z dnia 26.06.2014 r. zmieniajaca uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-273-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX-274-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-275-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII-194-13 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-276-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-277-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powaitu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-278-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-279-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-280-14 RPO z dnia 04.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf

PDFUchwała Nr XL-281-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie poj. z drogi i jego przechowywanie.pdf

PDFUchwała Nr XL-282-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf

PDFUchwała Nr XL-283-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w spr. zmiany Uchwały nr XXXV-261-14 z dnia 20 marca 2014 r. określającej na 2014 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf

PDFUchwała Nr XL-284-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XL-285-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XL-286-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XL-287-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XL-288-14 RPO z dnia 16.10.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.pdf

PDFZał. do Uchwały Nr XLI-289-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLI-290-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministar Zdrowia o zwiekszenie środków finansowych przewidzianych na rzecz Województwa Opolskiego w planie finansowym NFZ na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 r.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-291-14 RPO z dnia 14.11.2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XLI-292-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powaitu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.pdf

PDFUchwała Nr XLI-293-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powaitowymi.pdf

PDFUchwała Nr XLI-294-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf

PDFUchwała Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11. 2014 r zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - WPF.pdf

PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XLI-295-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. - Przedsięwzięcia.pdf

PDFUchwała Nr XLI-296-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XLI-297-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf

PDFUchwała Nr XLI-298-14 RPO z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi..pdf