Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Powiatu Opolskiego - kadencja 2014-2018

 
PDFUchwała Nr I-1-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr I-2-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-3-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie wyboru Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-4-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-5-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-6-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-7-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-8-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-9-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-10-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-11-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr II-12-14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9.12.2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-13-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr III-14-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczenstwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-15-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr III-16-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r.pdf
PDFUchwała Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy fiansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-17-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy fiansowej.pdf
PDFUchwała Nr III-18-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.pdf
PDFUchwała Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr III-19-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-19-14 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFZałączniki nr 2,5,6 do uchwały nr III-19-14 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałączniki nr 4,7,8 do uchwały nr III-19-14 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 rok.pdf
PDFCzęść opisowa do budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-14 RPO z dnia 29.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV-21-2015 RPO z dnia 12.02.2015 r. w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała Nr IV-22-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr IV-23-15 RPO z dnia 12.02.2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV-24-15RPO z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr V-25-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr V-26-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr V-27-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr V-28-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr V-29-15 RPO z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VI-30-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-31-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr VI-32-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie określenia na 2015 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr VI-33-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie powierzenia Gminie Łubniany prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XV Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr VI-34-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr VI-35-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością przesyłu.pdf
PDFUchwała Nr VI-36-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VI-37-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 3.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 3.2015.pdf
PDFUchwała Nr VII-38-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 9 marca 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-39-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-40-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-41-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-42-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r. w sprawie wystosowania apelu do Ministra Zdrowia o utworzenie na terenie woj.pdf
PDFUchwała Nr VII-43-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-44-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VII-45-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23.04.2015 r.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 4.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 4.2015.pdf
PDFUchwała Nr VIII-46-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-47-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII-48-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-49-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VIII-50-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-51-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr VIII-52-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach.pdf
PDFUchwała Nr VIII-53-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupełniającego LO dla Dorosłych z Zespołu Szkół im.pdf
PDFUchwała Nr VIII-54-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Uzupelniającego LO dla Dorosłych w Niemodlinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-55-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO z Zespołu Szkół w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-56-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO w Ozimku.pdf
PDFUchwała Nr VIII-57-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie wyłączenia Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-58-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie likwidacji Publicznego Uzupełniającego LO i Publicznego Technikum dla Dorosłych w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-59-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFUchwała Nr VIII-60-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy humanitarnej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie.pdf
PDFUchwała Nr VIII-61-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 marca 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr VIII-62-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. Budowa hali sportowej z zapleczem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy ZS im. J. Warszewicza w Prószkowie.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 6.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 6.2015.pdf
PDFUchwała Nr XII-71-15 RPO z dnia 3.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XII-72-15 RPO z dnia 3.09.2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 9.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 9.2015.pdf
PDFUchwała Nr XIII-73-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie roczn. prog. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XIII-74-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-75-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-76-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała Nr XIII-77-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia programów - przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promowania i wdrażania metod wychowawczych na lata 2015-2020.pdf
PDFUchwała Nr XIII-78-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XIII-79-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. e-usługi cyfrowych zasobów geod. i kart. woj. opols.pdf
PDFUchwała Nr XIII-80-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XIII-81-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XIII-82-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIII-83-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XIII-84-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 11.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 11.2015.pdf
PDFUchwała Nr XV-90-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 17.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-32-15 z dnia 19.03.2015 r. określającej na 2015 r. zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XV-91-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XV-92-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XV-93-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dot. organizacji XVI Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr XV-94-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 17.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-95-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. zmieniejąca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XV-96-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.pdf
PDFUchwała Nr XV-97-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XV-98-15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 17.12.2015.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 17.12.2015.pdf
PDFUchwała Nr XVI-99-16 RPO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVI-100-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XVI-101-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFSyntetyczna diagnoza społeczno-gospodarcza Powiatu Opolskiego - załącznik nr 1 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFUchwała Nr XVI-102-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola.pdf
PDFUchwała Nr XVI-103-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 października 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVI-104-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XVI-105-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVI-106-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Oleski w parterstwie z Powiatem Opolskim, Gm.Ozimek i Gm.Zębowice przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi pow. Nr 1738.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 28.01.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 28.01.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XVII-107-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-108-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XVII-109-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 7.03.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 7.03.2016.pdf
PDFUchwała Nr XVII-110-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVII-110-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 za okres od 2014 do 2015.pdf
PDFUchwała Nr XVII-111-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVII-111-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. Program opieki nad zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2016-2019.pdf
PDFUchwała Nr XVII-112-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim etap I.pdf
PDFUchwała Nr XVII-113-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVII-114-16 RPO z dnia 7.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-115-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lutgeo 2016 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-116-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie załatwienia ponownionej skargi na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-117-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przyjecia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XVIII-117-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. - Plan transportowy dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-118-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ześrodków PFRON Programu wyrównywania różnic między regionami III.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-119-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie określenia na 2016 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-120-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap I.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-121-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-122-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-123-16 RPO z dnia 14.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 16.04.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 16.04.2016.pdf
PDFUchwała Nr XIX-124-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z Budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w[isanym do rejestru zabytków w 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIX-125-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie rozwiązaniea Zespołu Szkół w Chróścinie, ul.pdf
PDFUchwała Nr XIX-126-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum w Chróścinie, ul.pdf
PDFUchwała Nr XIX-127-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Pilicealnej w Chróścinie, ul.pdf
PDFUchwała Nr XIX-128-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Chróścinie, ul.pdf
PDFUchwała Nr XIX-129-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chróścinie, ul.pdf
PDFUchwała Nr XIX-130-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIX-131-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIX-132-16 RPO z dnia 19.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XIX-133-16 RPO z dnia 19.05.2016 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-133-16 RPO z 19.05.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX-133-16 RPO z dnia 19.05.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
PDFUchwała Nr XX-134-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XX-135-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XX-136-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. sprawie zmiany Uchwały nr VIII11916 z dnia 14 kwietnia 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XX-137-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 3 maja 2016 r.pdf
PDFUchwała nr XX-138-16 RPO z dnia 16.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XX-139-16 RPO z dnia 16.06.2016 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-139-16 RPO z 16.06.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX-139-16 RPO z dnia 16.06.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXI-140-16 RPO z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-91-16 z dnia 17.12.2015 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-141-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad sił i środków w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej...pdf
PDFUchwała Nr XXII-142-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XXII-143-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII-143-16 RPO z 18.08.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII-143-16 RPO z dnia 18.08.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXII-144-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII-144-16 RPO z dnia 18.08.2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-145-2016 RPO z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-146-16 RPO z dnia 29.09.2016 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-147-16 RPO z dnia 29.09.2016 r.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-147-16 RPO z 29.09.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-147-16 RPO z dnia 29.09.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-148-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-149-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji proj. partnerskiego pn. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w pow. opol. etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gm. Lewin Brzeski.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-150-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. rocznego progr. wspól. z org. pozarz. oraz pod. wym. w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-151-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII-119-16 z dnia 14.04.2016 r. okr.na 2016 r. zadania i środki przezn. przez PFRON dla osób niepełn. Pow. Opol.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-152-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-153-16 RPO z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 27.10.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 27.10.2016.pdf
PDFUchwała Nr XXV-154-16 RPO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-154-16 RPO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-154-16 RPO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXV-155-16 RPO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV-156-15 RPO z dnia 1.12.2016 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-157-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej Pierwsza pomoc.pdf
PDFUchwała Nr XXV-158-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-159-16 RPO z dnia 1.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa1.12.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 1.12.2016.pdf
PDFUchwała Nr XXV-160-15 RPO z dnia 1.12. 2016 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uchylenie rozporządzenia.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-161-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-21-15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-162-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-119-16 z dnia 14.04.2016 r. określającej na 2016 r. zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-163-15 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych ...pdf
PDFUchwała Nr XXVI-164-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-165-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec nieodpłatnego przejęcia Domu Dziecka w Chmielowicach przez miasto Opole na prawach powiatu.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-166-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Chrząstowice.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-167-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-168-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Tarnów Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-169-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Turawa.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-170-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Opolskiego ...pdf
PDFUchwała Nr XXVI-171-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-172-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-173-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-174-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-175-16 RPO z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 22.12.2016.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 2017-2021.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 22.12.2016.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-176-17 RPO z dnia 2.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-177-17 RPO z dnia 2.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-178-17 RPO z dnia 2.02.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-179-17 RPO z dnia 2.02.2017r w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Chmielowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-180-17 RPO z dnia 2.02.2017r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-181-17 RPO z dnia 2.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-182-17 RPO z dnia 2.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-183-17 RPO z dnia 2.02.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVII-184-17 RPO z dnia 2.02.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-185-17 RPO z dnia 2.02.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-186-17 RPO z dnia 2.02.2017r .w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2.02.2017.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF2.02.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-187-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie załatwienia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i działającego w imieniu Starosty Opolskiego Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-188-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-189-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2-16-2020.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII-189-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-190-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie określenia na 2017 rok zadań i środków przeznaczonych przez PFRON dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-191-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. w sprawie dofinansowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego...pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-192-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-193-17 RPO z dnia 9.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 9.03.2017.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 9.03.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-194-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji trangranicznego projektu partnerskiego w zakresie zachowania i odnowy atrakcji kulturowych i przyrodniczych.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-195-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIX-195-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-196-17 RPO dnia 20.04.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności PCPR w Opolu.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XXIX-196-17 RPO z dnia 20 .04.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2016 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-197-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały nr XXI-197-17 RPO z dnia 20 kwietnia 2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX-197-17 RPO z dnia 20.04.2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-198-17 RPO z dnia 20.04.2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-199-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Ozimku w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-200-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Z. S. im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-201-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-202-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-203-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-204-17 RPO z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-205-17 RPO z dnia 20.04.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017 r.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX-206-17 RPO z dnia 20.04.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXX-207-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXX-208-27 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXX-209-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX-209-17 RPO z dnia 25.05.2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-210-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.pdf
PDFUchwała Nr XXX-211-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX-211-17 RPO z dnia 25.05.2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-212-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf
PDFUchwała Nr XXX-213-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXX-214-17 RPO z dnia 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFWPF 5.2017.pdf
PDFWykaz przedsiewzięć 5.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-215-17 RPO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-216-17 RPO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-217-17 RPO z dnia 29.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017 r..pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-218-17 RPO z dnia 29.06.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-219-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-220-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-221-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-222-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII-190-17 z dnia 9 marca 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-223-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-224-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-225-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-226-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-227-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-228-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-229-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-230-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-231-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-232-17 RPO z dnia 30.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwanie skutków nawałnicy.pdf
PDFPrzedsięwzięcia 8.2017.pdf
PDFWPF 8.2017.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-233-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-234-17 RPO z dnia 12.10.2017r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIII-234-17 RPO z dnia 12.10.2017r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-235-17 w sprawie zmiay Uchwały Nr XXVII-198-13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego....pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-236-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-237-17 z dnia 12.10. 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-238-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-239-17 RPO z dnia 12.10 2017 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-240-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXII-241-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-20212.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIII-241-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII-241-17 RPO z dnia 12.10.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-20212.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-242-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-243-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-244-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-245-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-246-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII-190-17 z dnia 9 marca 2017 r. określającej na 2017 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-247-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-248-17 RPO z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 2a do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 5a do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-254-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV-254-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021 (1).pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-254-17 RPO z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021 (2).pdf
PDFUchwała Nr XXXV-255-17 RPO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-261-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 listopada 2017 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-262-18 RPO z dnia 1.02.2018 r.ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z bu .pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-263-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2018-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. - WPF 1.2018.pdf
PDFZał. Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXVI-264-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. - Przedsiewzięcia 1.2018.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-265-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-266-18 RPO z dnia 1.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-267-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,....pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-268-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych....pdf
PDFApel Sejmiku Wojew. Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-269-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2016 r. do 2017 r..pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII-269-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Opolskiego na lata 2016 – 2019 za okres od 2016 r. do 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-270-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV24517 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy....pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-271-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2017 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu...pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII-271-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2017 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-272-18 RPO z dnia 15.03.2018 r. w sprawie określenia na 2018 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-273-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań publicznych gminom położonym na terenie Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-274-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-274-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-274-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-275-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-276-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-277-18 RPO z dnia 15 marca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-278-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-279-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-280-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego...pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-281-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-282-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-283-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok, sporządzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXXVIII-283-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia przez RPO Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 r. sporządzonej przez PCPR.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-284-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji proj. pn. _Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze...pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-285-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Komprachcice zadania z zakresu zarządzani drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-286-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFWPF 26.04.2018.pdf
PDFPrzedsięwzięcia 26.04.2018.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-287-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-288-18 RPO z dnia 11.05.2018 r. w sprawie odwołania od orzeczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 maja 2-18 r.pdf
PDFUchwała Nr XL-289-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL-290-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL-291-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 w sprawiee opinii do podziału Województwa Opolskiego na okręgi wyborcze.pdf
PDFUchwała Nr XL-292-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf
PDFUchwała Nr XL-293-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr Xl-293-18 RPO z dnia 7.06.2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr Xl-293-18 RPO z dnia 7.06.2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XL-294-18 RPO z dnia 7.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XL-295-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XL-296-18 RPO z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.pdf
PDFUchwała Nr XLI-297-18 RPO z dnia 13.06.2018 r. w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji WYborczej z dnia 11 czerwca 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-298-18 RPO z dnia 29.06.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XLII-299-18 RPO z dnia 29.06.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII-281-18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-300-19 RPO z dnia 29.06.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-282-18 Rady Poiwiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLII-301-18 RPO z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr XLII-302-18 RPO z dnia 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFWPF 29.06.2018.pdf
PDFPrrzedsięwziecia 29.06.2018.pdfPDFUchwała Nr XLIII-303-18 RPO z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.pdf
PDFUchwała Nr XLIII- 304-18 w sprawie załatwienia skargi z dnia 31 marca 2018 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-305-18 RPO z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dąbrowa na usuwanie skutków pożaru.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-306-18 RPO z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr XLIII-307-18 RPO z dnia 24.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII--18 RPO z dnia 24.07.2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII--18 RPO z dnia 24.07.2018 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-308-18 RPO z dnia 10092018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym......pdf
PDFUchwała Nr XLIV-309-18 z dnia 10.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV-309-18 z dnia 10.09.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV-309-18 z dnia 10.09.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr XLIV-310-18 RPO z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XLI-311-18 RPO z dnia 10.09.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII27218 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr XLV-323-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr XLV-324-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.pdf
PDFUchwała Nr XLV-320-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII-191-17 RPO z dn. 9.03.2017 r. w spr. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i spec.pdf
PDFUchwała Nr XLV-321-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFUchwała Nr XLV-322-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała Nr XLV-318-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tułowice zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XLV-319-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminy Dąbrowa nieruchomości zabudowanej położonej w Chróścinie.pdf
PDFUchwała Nr XLV-316-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFUchwała Nr XLV-317-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr XLV-314-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII-272-18 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez PFRON dla osób niep.pdf
PDFUchwała Nr XLV-315-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR V-22-99 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia PCPR.pdf
PDFUchwała Nr XLV-312-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI-257-02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r.w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr XLV-313-18 RPO z dnia 18.10.2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pp. na 2019.pdf