Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.77.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Żydówką w Dobrzeniu Wielkim

Opole 2015-08-20

OŚ.6341.77.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Andrzeja Owczarka z firmy CZARNET s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek z siedzibą 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN wł. Gminy Dobrzeń Wielki) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:

 

 1. Nad zarurowanym odcinkiem rzeki Żydówki w km 13+500 (wzdłuż DW 454 relacji: Opole – Pokój – Namysłów), w m. Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 48J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:
 • całkowita długość przewieszki (przelot nr 2) - 54,40 m (w tym nad ciekiem 6,26 m),
 • rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (koryto cieku w tym miejscu jest zarurowane) 155,08 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu 6,68 m,
 • współrzędne geograficzne przekroczenia rzeki Żydówki: 
  N: 50° 45’ 10,63”       E: 17° 51’ 11,59",

Słup NN (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 897/183 a.m. 3 obr. Dobrzeń Wielki

 • rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 148,53 m npm,
 • rzędna zawieszenia kabla na słupie: 155,53 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,0 m.

Słup NN (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 2863/195 a.m. 3 obr. Dobrzeń Wielki

 • rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 148,62 m npm,
 • rzędna zawieszenia kabla na słupie: 155,62 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,0 m.

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):

 • działka nr 897/183 a.m. 3 obręb Dobrzeń Wielki gm. Dobrzeń Wielki stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu).

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  20-08-2015 15:29
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1420
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl