Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.78.2015.ZW - przepust Ciepielowice

Opole 2015-08-21

OŚ.6341.78.2015.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Kazimierza Kurowskiego z Pracowni Projektowej PROKOM
z siedzibą: 45-057 Opole ul. Ozimska 8 I p. działającego w imieniu Dawida Koziołka zam. 47-300 Krapkowice ul. Pocztowa 1/5, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Wykonanie przepustu  z polipropylenu w otulinie betonowej, na rowie przydrożnym drogi powiatowej DP 1719 O (relacji: Ciepielowice - Przecza) ul. Dębowa, zlokalizowanego na działce nr 271/25 a.m. 1 obręb Ciepielowice gm. Dąbrowa będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 87/2
  a.m. 1 obręb Ciepielowice gm. Dąbrowa będących własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 • długość L = 7,40 m,
 • średnica f 400 mm,
 • spadek podłużny i = 0,5 %,
 • rzędna dna wlotu 158,21 m npm,
 • rzędna dna wylotu 158,17 m npm

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

 wlot:    N: 50o 42’ 04,05”        E: 17o 44’ 36,75”

             wylot:   N: 50o 42’ 04,18”        E: 17o 44’ 36,26”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  21-08-2015 11:15
  przez: Zbigniew Winiecki
 • zmodyfikowano:
  21-08-2015 11:21
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1493
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl