Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Opole, dnia 02.09.2015r.

STAROSTA OPOLSKI

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Wydziale Budownictwa Starosta Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29, pokój 202, zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku z dnia  28.07.2015r. przez Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeń Wielki przy ul. Namysłowskiej 44, o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 1434/397, 1438/398, 1439/397, 1440/398, 1503/396, 1601/398, 1602/398, 1633/397, 1635/396, 399 arkusz mapy 3 , obręb Dobrzeń Wielki.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2015
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  02-09-2015 12:07
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1503
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl