Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na rozbudowe i przebudowe oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Opole, 21 września 2015 r.

WB.6740.3.758.2015.AŁ

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 21 września 2015 r. nr 711/2015, zatwierdził projekt budowlany i udzielił, Gminie Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 44, pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 1434/397, 1438/398, 1439/397, 1440/398, 1503/396, 1601/398, 1602/398, 1633/397, 1635/396 i 399 k.m. 1 obręb Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2015
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  22-09-2015 14:48
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1331
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl