Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Starosta Powiatu Opolskiego

 ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 października 2015 r. :

 • W formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja, 45-068 Opole;

 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: bpastwa@powiatopolski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki:

PDFOgloszenie o konsultacji Strategii Powiatu Opolskiego.pdf
PDFStrategia Powiatu Opolski 2015 - 2025 --projekt.pdf
PDFDiagnoza ostateczna Powiat Opolski -projekt.pdf
PDFPROGNOZA do SRPO 30.09.2015.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2015
  przez: Bernadeta Lisson-Pastwa
 • opublikowano:
  05-10-2015 16:00
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1974
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl