Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2015.ZW - staw zasilany z rowu R-H 4 Kotórz Wielki

Opole 2015-10-12

OŚ.6341.84.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Henryka Palucha zam. 47-133 Piotrówka ul. Kościuszki 99 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Bartosza Turka zam. 46-060 Górki ul. Ogrodowa 17a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.Wykonanie urządzeń wodnych:

a.stawu ziemnego, rybnego, kopanego, zlokalizowanego na działce
nr 98/92 a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa, o poniższych parametrach:

 • powierzchnia całkowita stawu                                        Fc= 0,2881 ha,
 • powierzchnia zwierciadła wody przy NPP                      Fzw= 0,2567 ha,
 • kształt stawu – nierównomierny, zbliżony do kwadratu z zaokrąglonymi wierzchołkami,
 • średnia długość stawu                                                    55 mb,
 • średnia szerokość stawu                                                50 mb,
 • średnia głębokość zalewu (napełnienie)              h = 2,30 m,
 • głębokość całkowita stawu (od powierzchni terenu)       h = 2,90 m,
 • nachylenie skarp                                                            n = 1 : 1,5,
 • rzędna dna stawu średnio                                   162,80 m npm – 162,60 m npm,
 • rzędna zw. wody w stawie przy                         NPP 164,90 m npm,
 • rzędna góry skarpy                                                        165,50 m npm.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu zawierają się pomiędzy punktami:

I:                   N: 50° 43’ 29,43”                   E: 18° 03’ 53,71”,

II:                  N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,46”,

III:                 N: 50° 43’ 26,98”                   E: 18° 03’ 53,59”,

IV:                N: 50° 43’ 28,38”                   E: 18° 03’ 55,68”,

 

b.mnicha piętrząco – zrzutowego zlokalizowanego na stawie j.w. o poniższych parametrach:

 • światło stojaka                                                  800 mm,
 • wysokość stojaka                                              2900 mm,
 • rzędna dla max poziomu zw. wody                     164,90 m npm,
 • długość leżaka                                                   8 m,
 • średnica i materiał leżaka                                   PVC f 200 mm,
 • rzędna dna wlotu leżaka                         164,28 m npm,
 • rzędna dna wylotu leżaka                                   164,22 m npm,
 • rzędna góry stojaka = rzędna terenu                   165,50 m npm,
 • rzędna dna stojaka                                            162,60 m npm.

Współrzędne geograficzne lokalizacji mnicha:

                     N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,38”,

c.zastawki piętrzącej zlokalizowanej na rowie R-H 4, na działce nr 72 a.m. 3 obręb Kotórz Wielki o poniższych parametrach:

 • światło zastawki                                                            600 mm,
 • wysokość od progu do góry ściany                                1230 mm,
 • wysokość piętrzenia                                                      0,73 m,
 • rzędna dla max poz. zw. wody                                       165,00 m npm,
 • długość ściany w przekroju rowu                                   4290 mm,
 • rzędna progu = rzędna dna rowu                                   164,27 m npm,
 • rzędna góry ściany = rzędna terenu                                165,50 m npm,

 

 Współrzędne geograficzne lokalizacji zastawki:

                     N: 50° 43’ 28,45”                   E: 18° 03’ 56,11”,

 

d.ujęcia brzegowego zlokalizowanego na lewym brzegu rowu R-H 4 w km 0+233,
w postaci doku żelbetowego z zamknięciem szandorowym, zintegrowanym
z konstrukcją zastawki i rurociągiem doprowadzającym wodę do stawu o poniższych parametrach:

 • światło doku                                                                 400 mm,
 • wysokość od dna                                                          1230 mm,
 • długość rurociągu                                                          13 m,
 • średnica i materiał rurociągu                                           PVC f 200 mm,
 • rzędna dna wlotu rurociągu                                            164,27 m npm,
 • rzędna dna wylotu rurociągu w stawie                            164,00 m npm,
 • rzędna góry konstrukcji = rzędna terenu             165,50 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji ujęcia:

                     N: 50° 43’ 28,45”                   E: 18° 03’ 56,11”,

 

e.wylotu doprowadzalnika wód do stawu w postaci typowego doku żelbetowego
o poniższych parametrach:

 • światło doku                                                                 400 mm,
 • wysokość dna wylotu od dna stawu                               1200 mm,
 • długość rurociągu                                                          13 m,
 • średnica i materiał rurociągu                                           PVC f 200 mm,
 • rzędna dna wylotu rurociągu w stawie                            164,00 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu rurociągu, doprowadzalnika wód do stawu:

                     N: 50° 43’ 28,38”                   E: 18° 03’ 55,68”,

 

f.wylotu odprowadzalnika wód ze stawu (leżak mnicha piętrząco – zrzutowego) zlokalizowanego na lewym brzegu rowu R-H 4 w km 0+172, w postaci typowego doku betonowego o poniższych parametrach:

 • światło doku                                                                 400 mm,
 • średnica i materiał rurociągu                                           PVC f 200 mm,
 • rzędna dna wylotu rurociągu (do rowu)              164,22 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu rurociągu, odoprowadzalnika wód ze stawu do rowu R-H 4:

 

                     N: 50° 43’ 30,42”                   E: 18° 03’ 52,38”,

2.Szczególne korzystanie z wód rowu R-H 4 polegające na ich:

 

a.piętrzeniu zastawką zlokalizowaną w km 0+233 do max. rzędnej 165,00 m npm, przez okres całego roku dla potrzeb poboru wody do stawu hodowlanego
o powierzchni lustra wody Fzw= 0,2567 ha zlokalizowanego na działce nr 98/92
a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa,

 

b.poborze wód za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego w km 0+233
w poniższych terminach i ilościach:

 • w ilości q = 3,8 dm3/s, Qśrd = 328 m3/d, Qmaxh = 13,7 m3/h, Qmax/rok = 5 223 m3/rok w okresie od 01.11 do 30.11 każdego roku (lub co dwa lata, zależnie od przyjętego cyklu produkcyjnego) przez 16 dni, do napełnienia stawu,
 • w ilości q = 0,3 dm3/s, Qśrd = 26 m3/d, Qmaxh = 1,1 m3/h, Qmax/rok = 9 500 m3/rok w okresie całego roku, do podtrzymania zalewu (pokrycia strat na parowanie, wymiana wody),

c.zrzucie wód po ich wykorzystaniu za pomocą rurociągu (leżaka mnicha piętrząco – zrzutowego) zakończonego wylotem do rowu R-H 4 w km 0+172 w poniższych terminach i ilościach:

 • w ilości q = 10 dm3/s, Qśrd = 864 m3/d, Qmaxh = 36 m3/h, Qmax/rok = 5 223 m3/rok w okresie od 15.10 do 15.11 każdego roku (lub co dwa lata, zależnie od przyjętego cyklu produkcyjnego) przez okres 6 dni, dla opróżnienia stawu,

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:

 

a.staw wraz z mnichem piętrząco – zrzutowym, doprowadzalnikiem (wraz z wylotem)
i odprowadzalnikiem w formie rurociągów:

 • dz. nr 98/92 a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa wł. Bartosz Turek,

b.zastawka piętrząca, ujęcie brzegowe, wylot odprowadzalnika zlokalizowane
na rowie R-H 4

 • dz. nr 72 a.m. 3 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa wł. Gmina Turawa.

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  13-10-2015 14:28
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1034
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl