Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego

Działając na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), Zarząd Powiatu Opolskiego informuje, że w dniu 29 października 2015 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, złożona przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka na okres od 8 listopada do 31 grudnia 2015.

Z ofertą można się zapoznać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

PDFOferta na realizację zadania publicznego - Sprawowanie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego.pdf (3,98MB)