Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2015.BS - odwodnienie Stacji Uzdatniania Wody Opole - Groszowice

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-11-06

OŚ. 6341.92.2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469),        

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 12-10-2015 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Mateusza Filipowskiego Z-cy Prezesa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64 (pismo znak RŚ/29/292/41/2015 z dnia 24-09-2015 r.).

Wniosek przekazano  do rozpatrzenia przez tut.Organ, w trybie art. 127 ust.7b,7c w/w ustawy Prawo wodne, postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znak ZW-7107-207/15 z dnia 07-10-2015 r.

Wniosek dotyczy  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z  wód, w zakresie odprowadzania do rzeki Czarnki w km 1+583, istniejącym wylotem ścieków, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu Stacji Uzdatniania Wody w OPOLU – Groszowicach przy ul. Szerokiej.

 

Powierzchnia odwadnianej zlewni:  całkowita Fc=0,5370 ha, zredukowanej Fzr=0,4615 ha,
w tym powierzchnie utwardzone (drogi, place): całkowita Fc=0,4900 ha, zredukowana Fzr=0,4165 ha.

Ilość odprowadzanych wód opadowych  i roztopowych:

Qm = 44,77 l/s, przy q = 97  l/s*ha, Qmax h =161,17 m3/h, Qśr d =9,56 m3/d,Qmaxr =1411849 m3/r.

 

Lokalizacja wylotu ścieków oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 74 am 13 obręb Groszowice – właściciel: Skarb Państwa,  organ gospodarujący zasobem nieruchomości: Prezydent Miasta Opola

- działka nr 119 am 13 obręb Proszowice – właściciel Gmina Opole.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2015
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  06-11-2015 11:18
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1104
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl