Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. W związku z tym przed uzyskaniem porady w punkcie należy złożyć adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu stosowne pisemne oświadczenie.

Udzielanie darmowych porad prawnych lub obywatelskich na terenie Powiatu Opolskiego odbywa się w formie stacjonarnej na terenie każdej z gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie porad prawnych/obywatelskich osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (osobom niedowidzącym, niesłyszącym, głuchym i głuchoniemym), porada może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie. Od 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, przed uzyskaniem porady na odległość należy złożyć w Starostwie oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz ze wskazaniem sposobu komunikowania się. Oświadczenie należy przesłać na adres

DOCOświadczenie osoby uprawnionej.doc (29,50KB)

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę, dzwoniąc pod numer 775415169 bądź zapisując się samodzielnie przez stronę internetową np.ms.gov.pl. W przypadku porady na odległość to adwokat, radca prawny bądź doradca obywatelski skontaktuje się z osobą uprawnioną w umówionym wcześniej terminie.

 


PDFZakres i uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.pdf (622,46KB)
DOCOświadczenie osoby uprawnionej.doc (29,50KB)
PDFNieodpłatna pomoc prawna - informator.pdf (2,22MB)
 

 

PrtScr_spot ogólny.jpeg

 

Dla mieszkańców powiatu opolskiego dostępnych jest 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 1 na terenie miasta Opola i 13 na terenie powiatu opolskiego.

Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej i edukacji prawnej pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-opolski-2023/