Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.116.2015.ZW - przejście światłowodem nad rzeką Kamionką w Popielowie

Opole 2015-11-19

OŚ.6341.116.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 06.11.2015 r. (data wpływu 13.11.2015 r.) pana Andrzeja Owczarka właściciela firmy CzarNet s.c. Krzysztof Szymura, Andrzej Owczarek z siedzibą: 43-178 Ornontowice ul. Kolejowa 175, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:

 

 1. Nad rzeką Kamionką w km 1+784, w m. Popielów gm. Popielów
  (w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Kamieniec), kablem światłowodowym typu GYTC8Y 12J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:
 • całkowita długość przelotu 33,11 m (w tym nad ciekiem 5,03 m),
 • rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 
  150,10 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody min. 6,00 m

 

Słup NN nr 809 (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 696/282 a.m. 2
obręb Popielów

 • rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 143,89 m npm,
 • rzędna zawieszenia kabla na słupie: 151,39 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,5 m.

 

Słup NN nr 810 (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 284 a.m. 2
obręb Popielów

 • rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 142,69 m npm,
 • rzędna zawieszenia kabla na słupie: 150,19 m npm,
 • wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,5 m.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 
 

N: 50° 49’ 48,81”            E: 17° 43’ 49,16".

 

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będą urządzenie wodne (przejście nad ciekiem):

 

działka nr 698/188 a.m. 2 obręb Popielów gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (WZMiUW w Opolu O/Brzeg).

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  19-11-2015 08:38
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1031
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl