Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.103.2015.BS - odwodnienie ul. Zielonej w m. Kępa

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, 2015-11-19

OŚ. 6341. 103. 2015. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469),          

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 19-10-20215 r., postępowania na wniosek Pana Adama Magi (pismo znak IE-66/15 z dnia 15-10-2015 r.), właściciela Biura Projektowego INWESTEKO Maga Adam, ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, pełnomocnika Wójta Gminy Łubniany, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej  w m. KĘPA, w  szczególności:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania
    wód opadowych i roztopowych do ziemi: skrzynek rozsączających - 8 zestawów, 
    o parametrach:

 • wymiary modułu (1 skrzynki) - 0,4x 0,81x 0,84 m
 • objętość czynna modłu Vuż. = 270 dm3
 • ułożenie skrzynek - 1 warstwa w jednym rzędzie na poboczu drogi, bez spadku
 • min. naziom nad skrzynkami 0,4 m
 • pozostałe parametry zestawiono tabelarycznie:

 

Lp.

Nr

 wpustu

Współrz.

wlotu do

N

geogr.
urządzenia

E

Długość

zestawu

[m]

Ilość modułów zestawie

[szt.]

Typ układu

/rozmieszczenie

drenażu

Zagłębienie  *

dna urządz.

[m]

1

W41

50o42’34.27”

17o56’53.18”

9,2

11

pojedynczy

1,15÷1,11

2

W42

50o42’34.15”

17o56’53.62”

10,1

12

pojedynczy

1,15÷1,10

3

W43

50o42’32.16”

17o56’50.51”

7,6

9

pojedynczy

1,15÷1,18

4

W44

50o42’32.11”

17o56’50.94”

8,4

10

pojedynczy

1,15÷1,12

5

W45

50o42’31.44”

17o56’49.60”

8,4

10

pojedynczy

1,15÷1,12

6

W46

50o42’31.33”

17o56’49.95”

8,4

10

pojedynczy

1,15÷1,12

7

W47

50o42’29.39”

17o56’47.03”

21,85

26

pojedynczy

1,20÷1,08

8

W48

50o42’29.15”

17o56’47.16”

10,1

12

pojedynczy

1,15÷1,11

*  licząc od projektowanej rzędnej terenu.

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania  do ziemi, wód opadowych i roztopowych poprzez skrzynki  rozsączające z odwadnianej zlewni drogi gminnej ul. Zielonej  w m. Kępa.

     Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,1720 ha, zredukowana Fzr = 0,1462 ha.

 Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 19,3 l/s, dla   natężenia deszczu miarodajnego q = 132,0 l/s*ha, Qmaxh = 69,47 m3/h, Qśrd = 6,03 m3/d,   Qmaxr = 910,0 m3/rok.

Urządzenia oczyszczające: wpusty deszczowe z osadnikiem, filtrem zgrubnym i wkładką filtracyjną, studzienki rozdzielcze DN400z koszem czyszczącym.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych oraz w zasięgu szczególnego korzystania z wód (zrzutu ścieków do ziemi)

-działki nr 260/27, 283/27, 483/27 am 1 obręb Kępa -  własność Gminy Łubniany.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2015
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  19-11-2015 14:41
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1063
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl