Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2015.ZW - przepust ul. Łąkowa Kępa

Opole 2015-12-03

OŚ.6341.127.2015.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Adama Magi z Biura Projektowego INWESTEKO Adam Maga z siedzibą: 50-502 Wrocław ul. Boczna 4 działającego w imieniu Gminy Łubniany na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Zastępcę Wójta Gminy Łubniany o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie przepustu z rur żelbetowych, na rowie przydrożnym drogi gminnej 
  ul. Łąkowa, zlokalizowanego na działce nr 469/30 a.m. 3 obręb Kępa
  gm. Łubniany będącej własnością Gminy Łubniany o poniższych parametrach:
 • długość L = 10,00 m,
 • średnica f 600 mm,
 • spadek podłużny i = 0,3 %,
 • rzędna dna wlotu 153,69 m npm,
 • rzędna dna wylotu 153,66 m npm

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:

            N: 50o 42’ 27,71”        E: 17o 56’ 52,53”

 1. Reprofilację (odbudowę z przebudową) istniejącego rowu drogowego wzdłuż drogi gminnej  ul. Łąkowa, zlokalizowanego na działce nr 469/30 a.m. 3 obręb Kępa
  gm. Łubniany będącej własnością Gminy Łubniany polegającą na:
 • korekcie spadku podłużnego na całej długości rowu do wartości 0,1%÷0,12%,
 • korekcie przekroju poprzecznego:

nachylenie skarp od strony drogi 1:1,5 ÷ 1:2,

nachylenie skarp od strony zabudowań 1:1,5 ÷ 1:3,

szerokość w dnie ok. 0,5 m

 • korekcie (zmianie) trasy rowu na odcinku 5,45 m powyżej i 5,0 m poniżej w/w projektowanego przepustu
 • odmuleniu dna i wykoszeniu skarp istniejącego koryta

Współrzędne geograficzne początku reprofilacji istniejącego koryta rowu:

            N: 50o 42’ 33,25”        E: 17o 56’ 59,71”

Współrzędne geograficzne końca reprofilacji istniejącego koryta rowu:

            N: 50o 42’ 25,43”        E: 17o 56’ 49,83”

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Marek Parfimczyk

                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  03-12-2015 14:03
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1506
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl