Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.137.2015.BS- odwodnienie ul. Szpitalnej w m. KUP

   STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-12-29

OŚ. 6341. 137. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 14-12-20215 r., postępowania na wniosek Pana Tadeusza Hoszowskiego z PHU ARCUS – 2, 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 36 (pismo znak AC/50/1549/12/2015 z dnia 09-12-2015 ), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej ul. Szpitalnej w miejscowości KUP gm. Dobrzeń Wielki, w zakresie:

1. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego podziemnego zbiornika  retencyjno – rozsączającego wykonanego ze skrzynek rozsączających, o parametrach:

 • wymiary modułu (1 skrzynki) - 0,6 x 0,6 x 1,2 m
 • ilość modułów – 104 szt.
 • wymiary zbiornika - B = 4,8 m , L = 15,6m, h = 0,6 m
 • powierzchnia  zbiornika –  F = 74,88 m2
 • objętość całkowita zbiornika V = 44,92 m3
 • rzędna dna zbiornika – 154,34
 • udokumentowany poziom wód gruntowych – 153,14 m npm
 • współrzędne geograficzne zbiornika: 50o48’17.42” N, 17o53’5.87” E.

 

2. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej ul. Szpitalnej w m. KUP.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,29 ha (w tym pow. drogi - 0,19 ha), zredukowana Fzr = 0,186 ha (w tym pow.drogi - 0,171 ha).

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 30,3 l/s, dla  natężenia deszczu miarodajnego q = 165 l/s*ha, Qmaxh = 109,0 m3/h, Qśrd = 3,2 m3/d,   Qmaxr = 1425 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód:

- działka nr 306/120 am 1 obręb Kup - własność Gmina Dobrzeń Wielki.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

                                                                Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2015
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  29-12-2015 12:26
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1133
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl