Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.147.2015.ZW - likwidacja 2 odcinków rowu B-R-2 w Biadaczu

Opole 2015-12-29

OŚ.6341.147.2015.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469
z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek panów: Jerzego Dryji Prezesa Zarządu oraz Romana Zabłockiego Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą: 45-032 Opole ul. Kard. B. Kominka 3, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinków rowu melioracji wodnych szczegółowych R-B-2: od km 0+520 do km 0+690 (170 mb) i od km 0+740 do km 1+174 (434 mb) tj. na długości 604 mb, w związku z przystąpieniem do prac związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego ze złoża Biadacz.

Parametry likwidowanych odcinków rowu:

 • średnia głębokość: 0,80 m,
 • szerokość dna: 0,5 m,
 • nachylenie skarp: 1 : 1,5.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanych odcinków rowu:

 

            N: 50o 44’ 27,69”        E: 17o 56’ 02,95”

            N: 50o 44’ 27,84”        E: 17o 56’ 35,62”

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane są odcinki rowu przewidziane do likwidacji::

 

 • działka nr 73 a.m. 4 obręb Biadacz gm. Łubniany stanowiąca własność Gminy Łubniany.

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                                                             Z up. Starosty

                                                                                                                                             Marek Parfimczyk

                                                                                                                                             Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2015
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  29-12-2015 13:20
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1002
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl