Przejdź do treści strony WCAG

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

Poradnią właściwą do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych w miejscowościach, które od 01.01.2017r. zostały włączone do terytorium Miasta Opola jest Miejska PP-P w Opolu ul Niedziałkowskiego 9.

PDFWnioskowanie do Zespołu Orzekającego PP-P w Opolu.pdf
PDFOpinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia lub dyskalkulia).pdf
PDFZadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.pdf