Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Oś.6341.143.2015.BS - dot. ścieków przemysłowych z Fabryki KNAUF w Brzeziu

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, dnia 11-01-2016 r.

OŚ. 6341. 143. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-12-2015 r., postępowania na wniosek Pani Katarzyny Smektały, pełnomocnika KNAUF Bełchatów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, ul. Gipsowa 3, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji Fabryki w Brzeziu, 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Norweska 1.

Wnioskowane dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych:

 • Q max h = 1,0 m3/h
 • Q śr d =  19,0 m3/d
 • Q max d = 22,0 m3/d
 • Q max r = 4 300,0  m3/rok, 

Wnioskowany dopuszczalny skład odprowadzanych ścieków:

 • azot amonowy  – 200,0 mg NNH4 /l
 • azot azotynowy – 50,0 mg NNO2/l
 • chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l
 • nikiel – 0,5 mg Ni/l
 • kadm – 0,4 mg Cd/l
 • ołów – 0,5 mg Pb/l
 • rtęć – 0,06 mg Hg/l
 • miedź – 0,5 mg Cu/l
 • cynk – 2,0 mg Zn/l
 • węglowodory  ropopochodne – 15,0 mg/l.

Zgodnie z wnioskiem strony, z dniem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie w w/w zakresie udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.5.2012.BS z dnia 16-02-2012 r., zostanie wygaszone.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska