Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki

Opole, dnia 15 stycznia 2016r.

WB.6744.10.9.2015.MB

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

          Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski dnia 15 stycznia 2016r. zezwolił Gminie Prószków na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Górki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

- w liniach rozgraniczających teren: 988/275, 979/272 k.m. 4, obręb Górki.        

W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 201 w godzinach pracy Urzędu, zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  15-01-2016 13:35
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1355
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl