Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2015.BS z dnia 15-01-2015 r. - stacja paliw OKTAN w Krzanowicach (ścieki przemyslowe)

STAROSTA OPOLSKI

 ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, 2016-01-15

OŚ. 6341. 122. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 23-11-2015 r., postępowania na wniosek Pana Piotra Kucharskiego V-ce prezesa Zarządu Sp. z o.o. OKTAN Krzanowice, ul. Armii Ludowej 51 (pismo z dnia 23-11-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach (kanalizacja) oraz Wodociągi i kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (oczyszczalnia ścieków), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej na stacji paliw OKTAN w Krzanowicach, na działkach 572, 557  km 2,  gm. Dobrzeń Wielki, oczyszczanych w separatorze koalescencyjnym typu SWK 3 oraz SWK 6 na oczyszczalni ścieków Fontis -5. W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki odprowadzane jednym przyłączem kanalizacyjnym tj. ścieki technologiczne z myjni samochodowej oraz ścieki socjalno – bytowe.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: Qmaxh = 2,3 m3/h,Qśrd = 11,6 m3/d,Qmaxr = 5910,8  m3/rok, 

o składzie:

 • azot amonowy – 200,0 mgNNH4/l
 • azot azotynowt – 10,0 mg NNO2/l
 • fosfor ogólny – 25,0 mg P/l
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
 • ołów – 1 mg Pb/l.

Informuję, że dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej na stacji paliw OKTAN w Krzanowicach, udzielone Spółce OKTAN w Krzanowicach, decyzja Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.96.2011.BS, obowiązujące do dnia 31-12-2015  r. zostanie  wygaszone.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  18-01-2016 12:12
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1328
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl