Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

XVI sesja Rady Powiatu Opolskiego - V kadencja

 

                                                                                                          Opole, 2016.01.20

                       ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu   28 stycznia 2016 r. o godz. 10.00  zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli w 2015 r.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2015.
 5. Omówienie działalności spółek wodnych w powiecie opolskim
 6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego,
 2. zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, ul. Niemodlińska 29,
 3. przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025,
 4. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola,
 5. załatwienia skargi z dnia 30 października 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

 

PDFProjekt Uchwały Nr XVI-99-16 RPO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2016 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-100-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-101-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XVI-101-16 RPO z dna 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju zwanego Strategią Powiatu Opolskiego na lata 2015 - 2025.pdf
PDFSyntetyczna diagnoza społeczno-gospodarcza Powiatu Opolskiego - załącznik nr 1 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko- załącznik nr 2 do Strategi Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-102-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opolskiego w przedmiocie proponowanej zmiany granic miasta Opola.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-103-16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28.01.2016 w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 października 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-104-16 RPO z dnia 28.01.2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XVI-105-16 RPO z dnia 28.01.2016 r, zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałączniki do uchwały Nr XVI-105-16 RPO z dnia 28.01.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFSprawozdanie Starosty Opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powaitu Opolskiego za rok 2015.pdf
 

 

 


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2016
  przez: Aneta Raik
 • opublikowano:
  21-01-2016 12:20
  przez: Aneta Raik
 • zmodyfikowano:
  21-01-2016 12:29
  przez: Aneta Raik
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1601
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl