Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania OŚ.6341.138.2015.BS- odwodnienie m.WINÓW

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-01-27

OŚ. 6341. 138. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 14-12-20215 r., postępowania na wniosek Pana Henryka Klicha WODGEO, 49-120 Sławice, ul.Ogrodowa 4A, pełnomocnika Burmistrza Prószkowa  (pismo z dnia 11-12-2015 r.), przekazany do rozpatrzenia wg kompetencji, przez Prezydenta Miasta Opola – pismo znak OŚR.6341.113.2015.AW z dnia 11-12-2015 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie wód oczyszczonych w separatorze, wód opadowych i roztopowych do rowu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul.Prószkowska),  wód opadowych i roztopowych z odwodnienia zlewni obejmującej  m.WINÓW, gm.Prószków:

- z części DW 414 - ul. Prószkowskiej

- z ul. Stara Droga

- z  ul. Ogrodowej

istniejącym, czołowym  wylotem ścieków o średnicy ø 400 mm, zlokalizowanym w Opolu, na działce nr 16 km 26 obręb Wójtowa Wieś.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc = 0,5549 ha, w tym powierzchnia:

- dróg: 0,4177 ha

- dachów: 0,0625 ha

- chodników: 0,0747 ha   

 • zredukowana Fzr = 0,0,4717 ha

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

 • Qm = 60,30 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 128 l/s*ha
 • Qmaxh = 217,1 m3/h
 • Qśrd = 19,2 m3/d
 • Qmaxr = 2 476,3 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do
wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód:

- działka nr 16 am 26 obręb Wójtowa Wieś - własność Województwo Opolskie, w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  28-01-2016 07:40
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1297
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl