Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice

Opole 2016-01-28

OŚ.6341.1.2016.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity:Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek – pismo z dnia 04.01.2016 r. panów: Franciszka Golonki, Wojciecha Hermana i Lesława Zdona prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: „MEWOD” Produkcja, Usługi i Handel s.c. z siedzibą: 45-321 Opole ul. Pomorska 15, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 

 1. Piętrzenie wód rzeki Małej Panwi w km 9+220 istniejącym jazem klapowym, dwuprzęsłowym o świetle 2 x 13 m,  konstrukcji dokowej żelbetowej, do rzędnej 155,20 m npm w okresie całego roku,

 

 1. Zwrotny pobór wód w ilości q = 9 m3/s, Qmaxh= 32 400 m3/h, Qśrd= 777 600 m3/d, Qmaxr= 283,8 mln m3/rok dla potrzeb istniejącej MEW Kolanowice gm. Łubniany, zlokalizowanej na lewym i prawym przyczółku jazu j.w. w skład której wchodzą dwie turbiny śmigłowe, lewarowe TSP 1100 mm o łącznej mocy 80 kW
   

Stan prawny działek, na których zlokalizowany jest jaz i MEW:

 

 • działka: nr 576/175 i 573/175 a.m. 7 obręb Luboszyce gm. Łubniany stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu,

 

Współrzędne geograficzne jazu:

 

strona prawa:

woda górna:          N: 50° 44’ 36,9432”   E: 17° 58’ 28,7181”

woda dolna:          N: 50° 44’ 36,8813”   E: 17° 58’ 27,7190”

strona lewa:

woda górna:          N: 50° 44’ 35,8963”   E: 17° 58’ 28,5234”

woda dolna:          N: 50° 44’ 35,8369”   E: 17° 58’ 28,0685”

 

Współrzędne geograficzne MEW:

 

strona prawa:

ujęcie wody:         N: 50° 44’ 36,9432”   E: 17° 58’ 28,7181”

zrzut wody:           N: 50° 44’ 36,7452”   E: 17° 58’ 26,9698”

strona lewa:

ujęcie wody:         N: 50° 44’ 35,8963”   E: 17° 58’ 28,5234”

zrzut wody:           N: 50° 44’ 35,7717”   E: 17° 58’ 27,2927”

 

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

 

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

 

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w Urzędzie Gminy Turawa w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                                                 Z up. Starosty

                                                                                                                                 Marek Parfimczyk

                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-01-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  28-01-2016 15:26
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 982
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl