Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim

Opole, 5 lutego 2016 r.

WB.6740.2.2.2016.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 27 stycznia 2016 r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 11 lutego 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Kościuszki w Dobrzeniu Wielkim, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 • k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki – 617/182 (1838/182), 518/182,
 • k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki – 179 (1345/179), 917/148 (1347/148), 155 (1349/155), 156, 1140/165 (1351/165), 1142/165, 1141/165 (1353/165), 1197/165 (1356/165), 888/175 (1359/175), 758/175 (1362/175), 759/175 (1365/175), 760/175 (1368/175), 761/175 (1371/175), 991/177, 996/189, 191, 715/188 (1373), 502/190, 537/190, 988/177 (1375/177),poza liniami rozgraniczającymi teren

inwestycji ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

 • k.m. 4 obręb Dobrzeń Wielki – 517/180,
 • k.m. 6 obręb Dobrzeń Wielki – 103, 648/87, 179 (1346/179), 917/148 (1348/148), 157, 511/178, 538/190, 510/201, 664/161, 812/162, 1197/165 (1355/165), 1203/165.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  05-02-2016 13:08
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1126
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl