Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.2.2016.ZW - most Młynówka Karłowicka

Opole 2016-02-10

OŚ.6341.9.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Krzysztofa Kręciprocha z firmy ProSilence z siedzibą: 45-716 Opole ul. Spychalskiego 13/112 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Kazimierza Gniota zam. 46-037 Kurznie
ul. Stawowa 4, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu przez Młynówkę Karłowicką w km 1+553 łączącego ul. Młyńską
z terenem XIV-to wiecznego gotyckiego zamku w m. Karłowice gm. Popielów o poniższych parametrach:

 • most w skosie 80°,
 • dźwigary stalowe o rozpiętości teoretycznej It = 10,80 m i rozpiętości w świetle przyczółków 10,08 m,
 • przyczółki żelbetowe zatopione w skarpach koryta,
 • jezdnia szerokości 5,0 m z obustronnymi bezpiecznikami szerokości 0,50 m obramowanymi krawężnikami,
 • pomost w formie dwuwarstwowej „dyliny” z drewna twardego na dźwigarach stalowych,
 • obciążenie użytkowe mostu: klasa D,
 • poręcze drewniane o wysokości 1,10 m,
 • rzędne spodu konstrukcji mostowej:

najwyższa:            143,83 m npm,

w osi Młynówki:               143,81 m npm,

w punktach podparcia na przyczółkach:

lewy brzeg:                       143,61 m npm,

prawy brzeg:                     143,42 m npm.

 

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego mostu:

N:        50⁰ 52′ 24″

E:         17⁰ 42′ 57″

 

Stan prawny działek, na których zlokalizowany będzie projektowany most:

 • działka: nr 101/8 a.m. 2 obręb Karłowice gm. Popielów stanowiąca własność
  Krystyny Gniot,
 • działka: nr 425 a.m. 2 obręb Karłowice gm. Popielów stanowiąca własność
  Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Opolskiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Brzegu),

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  11-02-2016 11:06
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1237
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl