Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.1.2016.ZW - MEW Kolanowice

Opole 2016-03-01

OŚ.6341.1.2016.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

 

informuję

 

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego panom: Franciszkowi Golonce zam. w Opolu ul. Piotrkowska 1/320, panu Wojciechowi Hermanowi zam. w Opolu ul. Piotrkowska 1/516 i panu Lesławowi Zdonowi zam. w Kędzierzynie-Koźlu ul. Dembowskiego 30 prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „MEWOD” s.c. Produkcja, Usługi, Handel w Opolu ul. Pomorska 15 na piętrzenie wód rzeki Małej Panwi w km 9+220 istniejącym jazem klapowym, dwuprzęsłowym oraz zwrotny pobór wód dla potrzeb istniejącej MEW Kolanowice gm. Łubniany

 

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- Urzędzie Gminy w Łubnianach,

- Urzędzie Gminy w Turawie

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Marek Parfimczyk

                                                                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  02-03-2016 15:10
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 834
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl