Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego dot. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 579/16 z dnia 8 marca 2016 r. Starosta Opolski przedstawia do konsultacji z mieszkańcami powiatu opolskiego projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”. Aktualizacja planu transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie linii o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, pod adresem: http://www.powiatopolski.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz w Biuletynie informacji Publicznej Powiatu Opolskiego pod adresem: http://bip.powiatopolski.pl,
  • na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi i opinie dotyczące projektu aktualizacji planu transportowego można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 marca 2016 r. (włącznie):

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e – mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Ostateczna wersja aktualizacji planu transportowego, uwzględniająca zmiany po konsultacjach oraz uzgodnienia z właściwymi organami sąsiednich powiatów, zostanie przedstawiona jako projekt uchwały, pod obrady na sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu.

PDFUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r.pdf
PDFOgłoszenie Starosty Opolskiego z dnia 9 marca 2016 r. o konsultacjach - projekt aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część graficzna.pdf
PDFProjekt aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego - część tekstowa.pdf