Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki)

Opole, 23 marca 2016 r.

WB.6740.2.1.2016.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 23 marca 2016 r. (znak WB.6740.2.1.2016.AŁ) zezwolił Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej
ul. Szpitalnej w Kup (wraz z rozbudową części ul. Karola Miarki), na działkach oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
 • k.m. 1 obrębu Kup – 517/120, 617/105, 717/120 (836/120), 718/120, 747/120,
 • k.m. 6 obrębu Kup – 155,
  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale stanowiące teren niezbędny
   dla obiektów budowlanych:
 • k.m. 1 obrębu Kup – 124, 127, 143/11, 241/91, 306/120, 517/120, 708/92, 717/120, 718/120, 815/105,
 • k.m. 6 obrębu Kup – 138/4, 143/2.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  23-03-2016 14:03
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1129
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl