Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.38.2016.ZW - odwodnienie układu komunikacyjnego dz nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki

Opole 2016-04-01

OŚ.6341.38.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Artura Śliwińskiego z firmy Projektowanie w Budownictwie „atmoSAN” z siedzibą: 45-286 Opole ul. Skautów Op. 7/106, działającego w imieniu Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Wykonanie urządzenia wodnego: modułowego systemu skrzynek rozsączających (firmy Wavin typ Q-Bic), ułożonych w poziomie, w jednej warstwie, tworzących podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający o poniższych parametrach:
 • wymiary (gabaryty) zewnętrzne modułu skrzynek:      12,6 x 3,6 x 0,6 m,
 • pojemność:                                                              25,83 m3,
 • wymiary pojedynczej skrzynki:                              0,6 x 1,2 x 0,6 m,
 • pojemność pojedynczej skrzynki:                           0,41 m3,
 • ilość skrzynek:                                                         63 szt.
 • poziom zabudowy modułu (góra):                          1,1 m p.p.t.
 • rzędna zabudowy modułu (góra):                           156,45 m npm,
 • poziom zabudowy modułu (dno):                           1,7 m p.p.t.
 • rzędna zabudowy modułu (dno):                            155,85 m npm,
 • rzędna terenu:                                                          157,55 m npm,
 • udokumentowany poziom wód gruntowych:          154,80 m npm,
 • średnica wylotu kanału deszczowego do układu
 • skrzynek retencyjno-rozsączających                      DN250 mm,
 • rzędna wylotu kanału:                                             156,15 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji układu retencyjno-rozsączającego:

N: 50o 48’ 24,10”       E: 17o 53’ 33,52”

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zebranych poprzez projektowaną kanalizację deszczową z obszaru układu komunikacyjnego na działce nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki, do ziemi, za pośrednictwem wylotu kanału deszczowego ø 250 mm oraz modułowego systemu skrzynek rozsączających j.w, zlokalizowanych na działce nr 1098 a.m. 2 obręb Kup gmina Dobrzeń Wielki w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Q = 29,05 l/s,

dla natężenia deszczu miarodajnego q = 139,1 l/s*ha

Qmaxh= 26,15 m3/h,

Qśrd= 11,0 m3/d,

Qmax.roczne = 1 814,75 m3/rok.

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita FC= 0,22 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki betonowej F = 0,16 ha, powierzchnia dachów F = 0,06 ha),
 • zredukowana FR= 0,209 ha (w tym powierzchnia jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki betonowej F = 0,152 ha, powierzchnia dachów F = 0,057 ha).

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

 

 

                                                                                   Z up. Starosty

                                                                                   Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                                   Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-04-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  01-04-2016 13:53
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1039
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl