Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - rozbudowa drogi wojew. 457 Stare Siołkowice - Chróścice

Opole, 2016-04-27

STAROSTA OPOLSKI    

      ul. 1 Maja 29

      45-068 Opole

OŚ. 6341.28. 2016.BS

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.),

informuję,

      o udzieleniu Zarządowi Województwa Opolskiego,  w drodze  decyzji nr OŚ.6341.28.2016.BS z dnia 27-04-2016 r., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych), dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4”.

      Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

      Decyzja oraz wykaz stron jest do wglądu:

- w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

- w Urzędzie Gminy w Popielowie

- w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul.1 Maja 29, pok.209.

w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń w gminie Dobrzeń Wielki (w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz w m. Chróścice), na tablicach ogłoszeń w Gminie Popielów (w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz w m. Stare Siołkowice), oraz na stronach  internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej  w/w  Urzędów.

 

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

                                                                                         

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  27-04-2016 09:13
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 979
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl