Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach

Opole, 6 maja 2016 r.

WB.6740.2.4.2016.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam,

że dnia 30 marca 2016 r., na wniosek pełnomocnika Sebastiana Raudzisa – SEWI spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 117 (pełnomocnictwo z 20 listopada 2015 r.), reprezentującego zarządcę drogi Wójta Gminy Łubniany, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Kolanowicach, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

 • w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
 • k.m. 2 obręb Kolanowice – 1033/41 (1135/41), 1045/41 (1137/41), 692/46,
 • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ale stanowiącymi teren niezbędny
  dla obiektów budowlanych:
 • k.m. 2 obręb Kolanowice – 1048/41, 1096/86, 1042/41, 1033/41 (1134/41, 1133/41), 731/46, 1101/46, 1012/77.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  06-05-2016 09:29
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1067
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl