Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego zawiadamiające o uchyleniu decyzji Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ul. Polnej w Winowie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) i art. 11  ust. 3 w związku z art. 11  ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031),

ZAWIADAMIAM

że 6 maja 2016 roku wydana została decyzja Wojewody Opolskiego (znak sprawy: IN.y.7821.1.2016.MK) uchylająca w calości decyzję Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. nr WB.6744.10.10.2015.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ni. Polnej w m. Wmów, na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- w liniach rozgraniczających teren, stanowiące pas drogowy - obręb Wmów, k. m. 1, nr: 599/237, 1061/36, 1357/237 (po podziale nr 2034/237), 882/35 (po podziale nr 2032/35), 1961/35, 1442/35, 1320/38 (po podziale nr 2048/38), 1206/35 (po podziale nr 2036/35), 1319/38 (po podziale nr 2050/38), 1337/38 (po podziale nr 2052/38), 1743/35, 1855/38 (po podziale nr 2054/38), 1764/35, 1548/35, 1372/38 (po podziale nr 2074/38), 1224/38 (po podziale nr 2072/38), 1573/38 (po podziale nr 2070/38), 1251/35 (po podziale nr 2038/35), 1126/35 (po podziale nr 2040/35), 1116/35 (po podziale nr 2042/35), 1236/38 (po podziale nr 2068/38), 1670/35, 1440/38 (po podziale nr 2066/38), 1240/38 (po podziale nr 2064/38), 1233/35 (po podziale nr 2044/35), 1749/35, 1101/38 (po podziale nr 2062/38), 1102/38 (po podziale nr 2060/38), 1946/38 (po podziale nr 2058/38), 1249/38 (po podziale nr 2056/38), 1378/38, 1884/35 (po podziale nr 2046/35), 1885/35;

- poza liniami rozgraniczającymi teren, stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych - obręb Win, k. m. 1, nr: 1882/38, 1883/38, 1575/193, 1886/40, 1063/42, 1786/40, 1787/41;

i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 451), ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Stronom niezadowolonym z powyższej decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 11  ust. 3 w związku z art. 11 f  ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych niniejszą decyzję doręcza się inwestorowi, a pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (tj. obwieszczenia).

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-05-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  11-05-2016 10:41
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 933
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl