Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.51.2016.BS - odwodnienie Zakładu Pprodukcyjnego MERCOR w Dobrzeniu Wlk.

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-05-13

OŚ. 6341.51.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 29-04-2016 r., postępowania na wniosek Piotra Dębogórskiego Prezesa Zarządu ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych (oczyszczanych w separatorze) poprzez istniejące urządzenia wodne zbiornik retencyjny chłonny oraz 6 studni chłonnych (wody z dachu) z odwodnienia zakładu ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 113, 46-081 Dobrzeń Wielki.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 1,76 ha, w tym powierzchnia:  dróg, chodników miejsc postojowych: 0,58 ha, dachów: 1,18 ha.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: Qm = 205,1 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 137 l/s*ha, Qmaxh = 738,3 m3/h, Qśrd = 54,1 m3/d, Qmaxr = 19 731,3 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działka nr 1541/140 am 4 obręb Dobrzeń Wielki - własność Millennium Leasing Sp. z o.o. z/s  w Warszawie.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych  z odwodnienia Zakładu Produkcyjny MERCOR w Dobrzeniu Wielkim, udzielone decyzją Starosty Opolskiego znak OŚ.BSz-6223-27/06 z dnia 11-09-2006 r., z uwagi na upływający termin obowiązywania pozwolenia, zostanie wygaszone.

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  13-05-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  13-05-2016 11:06
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 992
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl