Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawneo OŚ.6341.58.2016.BS - odwodnienie ul. Słonecznej oraz ul. Stawowej w Prószkowie.

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-05-12

OŚ. 6341.58.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 11-05-2016 r., postępowania na wniosek Burmistrza Prószkowa, (pismo nr RI.6341.4.2016.RW z dnia 11-05-2016 r.),  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania istniejącym wylotem, do Kanału Młynówka Potoku Prószkowskiego  w km 0+554, w Prószkowie, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg gminnych ul. Słonecznej oraz Stawowej.

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

Qmaxh = 99,1 m3/h,

Qśrd = 0,9 m3/d,

Qmaxr = 113 m3/rok.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania szczególnego korzystania z wód:  działka nr 831 am 7 obręb Prószków – Gmina Prószków.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  13-05-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  13-05-2016 12:23
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 846
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl