Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.59.2016.ZW - przejścia wodociągiem pod ciekami w gm. Murów

Opole 2016-05-19

OŚ.6341.59.2016.ZW

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 06.05.2016 r. (data wpływu 10.05.2016 r.) Wójta Gminy Murów, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

 

 1. Przejścia Pw1 metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Grabiczanki w km 2+270, rurociągiem sieci wodociągowej f 110 mm PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD f 180 mm SDR 17 PN 10, długości 16,0 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rury osłonowej 159,52 m npm  (rzędna dna rzeki 160,52 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
Pw1 pod dnem rzeki Grabiczanki w km 2+270:

 

 • działka nr 150 a.m. 2 obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

            N: 50° 54’ 59,14”       E: 17° 58’ 30,38”

 

 1. Przejścia Pw2 metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Bogacicy w km 13+375, rurociągiem sieci wodociągowej f 110 mm PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD f 180 mm SDR 17 PN 10, długości 18,0 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rury osłonowej 159,01 m npm  (rzędna dna rzeki 160,01 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
Pw2 pod dnem rzeki Bogacicy w km 13+375:

 

 • działka nr 61 a.m. 1 obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

N: 50° 55’ 45,30”       E: 17° 58’ 39,27”

 1. Przejścia Pw3 metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Bogacicy w km 11+975, rurociągiem sieci wodociągowej f 90 mm PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD f 180 mm SDR 17 PN 10, długości 18,0 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem rzeki, tj. rzędna góry rury osłonowej 157,05 m npm  (rzędna dna rzeki 158,05 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
Pw3 pod dnem rzeki Bogacicy w km 11+975:

 

 • działka nr 61 a.m. 1 obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

N: 50° 55’ 56,44”       E: 17° 57’ 26,65”

 

 1. Przejścia Pw4 metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rowu (doprowadzalnika), rurociągiem sieci wodociągowej f 90 mm PE 100 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD f 180 mm SDR 17 PN 10, długości 16,0 m, na głębokości min. 1,0 m pod dnem rowu, tj. rzędna góry rury osłonowej 159,00 m npm  (rzędna dna rowu 160,00 m npm),

 

Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie przejście Pw4 pod dnem rowu:

 

 • działka nr 73 a.m. 1 obręb Święciny gm. Murów stanowiąca własność pana Edwarda Sawiłowa zam. we Wrocławiu,

 

Współrzędne geograficzne przejścia:

 

N: 50° 56’ 01,90”       E: 17° 57’ 51,61”

 

 

 

                                                           Z up. Starosty

                                                           Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                           Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-05-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  19-05-2016 09:07
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1109
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl