Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III w Tułowicach

Opole, 20 maja 2016r.

WB.6740.1.338.2016.JS

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, decyzją z dnia 20 maja 2016r. nr 333/2016, zatwierdził projekt budowlany i udzielił ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o., pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Tułowice III o mocy do 1MW w Tułowicach na działce nr: 121/1i 123/1 k.m. 1, obręb Tułowice.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  20-05-2016 10:19
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  20-05-2016 10:20
  przez: Jarosław Sroka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1097
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl