Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.39.2016.BS - odwodnienie stacji paliw LOTOS w Zawadzie

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2016-05-20

 

OŚ. 6341.39.2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 01.04.2016 r., postępowania na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej PROKOM, Opole, ul. Ozimska 8, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Pawła Lisowskiego Prezesa Zarządu „LOTOS PALIWA” Sp. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na  wykonanie urządzeń wodnych  oraz na szczególne korzystanie z wód, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji paliw LOTOS na działce nr 928/102 am 2, drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW oraz zjazdu z drogi gminnej lokalnej wewnętrznej 4KDLW, na działkę nr 913/102 am 2 obręb 0151 Zawada
w m. Zawada”,  w zakresie:

I. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: zbiornika   rozsączająco-retencyjnego, o parametrach:

 • współrzędne zbiornika – N: 50o43’22,02” E: 18o0’7,81”
 • rzędna dna zbiornika – 158,33 m npm
 • wymiary – 21,60 x 4,80 x 0,32 m
 • powierzchnia – 103,68 m2
 • objętość – 33,18 m3
 • pojemność – 29,70 m3
 • liczba skrzynek – 144 szt.
 • materiał – tworzywo sztuczne
 • zabezpieczenie – geowłóknina separacyjna
 • posadowienie – podsypka żwirowa o grubości 30 cm
 • rzędna poziomu wody gruntowej – 157,84 m npm.

II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na wprowadzanie do     ziemi poprzez zbiornik rozsączająco – retencyjny dwoma wlotami W1 (wód z dachów),    W2 (wód z ciągów komunikacyjnych), wód opadowych i roztopowych, z odwodnienia    stacji paliw LOTOS na   działce nr 928/102 am 2   w Zawadzie.

    Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,3022 ha, zredukowana Fzr=0,2666 ha.

    Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:  Qobl.= 29,03 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q= 85,18 l/s,

    Qmaxh= 41,80 m3/h,  Qśrd = 38,58 m3/d, Qmaxr = 1866,2 m3/rok.

III. Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz w zasięgu przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działkę numer 928/102 am 2  obręb Zawada.     

 

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  20-05-2016 11:40
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 962
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl