Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.19.2016.ZW - stawy Chróścicki Młyn

Opole 2016-06-09

OŚ.6341.19.2016.ZW

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),

informuję

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego: pani Urszuli Szymała zam. 46-083 Stare Siołkowice ul. Zapłocie 31, państwu Arkadiuszowi
i Justynie Mendel zam. 47-243 Bogacica ul. Zamkowa 2 oraz pani Małgorzacie Pomykała zam. 46-030 Murów 
ul. Myśliwska 8, na szczególne korzystanie z wód rzeki Brynicy dla potrzeb kompleksu stawów rybnych zlokalizowanych w m. Chróścice gm. Dobrzeń Wielki.

 

 

Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji
w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

 

- Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim,

- Urzędzie Gminy w Popielowie,

 

oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Urszula Karpińska-Karbowniczek

                                                                       Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  09-06-2016 15:00
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 886
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl