Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.84.2016.BS - ścieki przemysłowe z myjni w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39

STAROSTA OPOLSKI

      ul. 1 Maja 29

     45-068 Opole

Opole, 2016-06-20

OŚ. 6341. 84. 2016. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17-06-2016 r., postępowania na wniosek Pani Agaty Gąsowskiej, ul. Wiejska 23A, 49-120 Sławice, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Grzegorza Soszyńskiego Prezesa  Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.,  ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy, (przedłożonego w dniu 17-06-2016 r., pismem z dnia 05-05-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach (kanalizacja sanitarna) oraz przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (oczyszczalnia ścieków), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w myjni samochodowej na terenie zakładu przy ul. Jagiełły 39 w Czarnowąsach, gm.Dobrzeń Wielki.

Wnioskowana ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: Qmaxh = 0,75 m3/h, Qśrd = 1,50 m3/d, Qmaxr =549,00  m3/rok. 

Wnioskowane dopuszczalne stężenia wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych:

 • azot amonowy – 200,0 mgNNH4/l
 • azot azotynowy – 10,0 mg NNO2/l
 • fosfor ogólny – 25,0 mg P/l
 • węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
 • ołów – 1 mg Pb/l.

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  20-06-2016 12:35
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1097
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl