Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczeciu posteowania w sprawie budowy stacji paliw w Zawadzie

Opole, 20 czerwca 2016r.

WB.6740.1.635.2016.JS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

 W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),

informuję,

że Starosta Opolski, wszczął dnia 17 czerwca 2016r. na wniosek LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80/718 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych w Zawadzie na działce nr: 928/102 i 913/102 k.m. 2, obręb Zawada.

Z treścią wniosku i dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2016
  przez: Jarosław Sroka
 • opublikowano:
  20-06-2016 14:59
  przez: Jarosław Sroka
 • zmodyfikowano:
  21-06-2016 11:59
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1056
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl