Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.72.2016.ZW - parking DP 1711 O Chrząstowice

Opole 2016-07-05

OŚ.6341.72.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo l.dz. 347/2016 z dnia 06.06.2016 r. pana Kazimierza Kurowskiego
z Pracowni Projektowej PROKOM z siedzibą: 45-057 Opole ul. Ozimska 8 Ip. działającego w imieniu pana Matusza Mojaka zam. 45-215 Opole ul. Luboszycka 20/3 o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 1711 O na działce nr 317/10 a.m. 7 w m. Chrząstowice”, na:

 

 1. Przebudowę urządzeń wodnych:

 

a.Rowu przydrożnego DP 1711 O – od km 0+077,7 do km 0+105,7 zlokalizowanego na działce nr 317/10 a.m. 7 obręb Chrząstowice gm. Chrząstowice, o przekroju trapezowym, głębokości od 1,2 m do 1,5 m, szerokości w dnie od 0,4 m do 0,5 m, na długości 28 m, polegającą na wykonaniu w jego trasie rurociągu (kanału deszczowego) połączonego
z istniejącymi przepustami pod zjazdami na działkę nr 319/153 a.m. 7 obręb Chrząstowice gm. Chrząstowice, projektowanymi studniami S1 i S2,
o poniższych parametrach:

 • rodzaj materiału: tworzywo sztuczne,
 • średnica rurociągu (kanału) 400 mm,
 • długość 28 m,

Współrzędne geograficzne lokalizacji przebudowywanego (zarurowywanego) odcinka rowu:

początek przebudowy (studnia S1)   N: 50o 39’ 57,78”       E: 18o 02’ 37,75”

koniec przebudowy (studnia S2)       N: 50o 39’ 57,19”       E: 18o 02’ 38,84”

 

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:
 1. Wykonanie wylotu W1 - wód opadowych i roztopowych zebranych z części układu komunikacyjnego tj. odcinka drogi powiatowej nr 1711 O i parkingu powstałego w wyniku zarurowania 28 metrowego odcinka rowu przydrożnego,

zlokalizowanego w projektowanej studni S2 łączącej projektowany
rurociąg z istniejącym, zarurowanym odcinkiem rowu przydrożnego,
w km 0+105,7, na działce  nr 317/10 a.m. 7 obręb Chrząstowice
gm. Chrząstowice, o poniższych parametrach:

 • rodzaj materiału: tworzywo sztuczne,
 • średnica wylotu 200 mm,
 • rzędna dna wylotu: 161,13 m npm,

Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:

wylot W1        N: 50o 39’ 57,19”       E: 18o 02’ 38,84”

 

 1. Szczególne korzystanie z wód polegające na:

 

 1. Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych zebranych z części układu komunikacyjnego tj. odcinka drogi powiatowej nr 1711 O i parkingu powstałego w wyniku zarurowania 28 metrowego odcinka rowu przydrożnego poprzez projektowany wpust deszczowy, wyposażony w osadnik, do studni S2 planowanej na zarurowanym odcinku rowu przydrożnego w km  0+105,7 za pośrednictwem wylotu W1 do tejże studni, o średnicy 200 mm, w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

Q = 3,58 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q = 108,19 l/s*ha

 

Qmaxh= 5,11 m3/h,

Qśrd= 0,34 m3/d,

Qmax.roczne = 123,2 m3/rok.

           

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

 • całkowita Fc= 0,0224 ha (w tym nawierzchnia bitumiczna
  F = 0,0098 ha, powierzchnia brukowana F = 0,0126 ha),
 • zredukowana Fc= 0,0176 ha (w tym nawierzchnia bitumiczna
  F = 0,0088 ha, powierzchnia brukowana F = 0,0088 ha).

 

 

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska-Karbowniczek

Geolog Powiatowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  05-07-2016 09:17
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 870
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl