Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.102.2016.ZW - staw Brynica

Opole 2016-08-03

OŚ.6341.102.2016.ZW

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Piotra Śpiewaka zam. 46-024 Łubniany, Brynica ul. Łubniańska 13, 
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego do chowu ryb, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na dz. nr 978/428 a.m. 2 obręb Brynica gm. Łubniany, stanowiącej własność wnioskodawcy o poniższych parametrach:

 

 • powierzchnia całkowita Fcał= 0,29 ha,
 • powierzchnia lustra wody Fw= 0,22 ha,
 • całkowita objętość wody Vzb= 3 300 m3,
 • rzędna terenu od 161,40 m npm do 161,02 m npm,
 • rzędna dna od 158,45 m npm do 158,70 m npm,
 • rzędna zw. wody w stawie 160,40 m npm,
 • głębokość od powierzchni terenu do dna od 2,9 m do 2,5 m,
 • średnia głębokość wody (napełnienie) hśr= 1,50 m,
 • nachylenie skarp n = 1 : 1,5

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:

1:                     N: 50o 47’ 57,60”                   E: 17o 56’ 42,19”

2:                     N: 50o 47’ 58,32”                   E: 17o 56’ 45,65”

3:                     N: 50o 47’ 56,74”                   E: 17o 56’ 44,13”

 

 

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Leonarda Płoszaj

                                                                       Wicestarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-08-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  03-08-2016 14:45
  przez: Zbigniew Winiecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 978
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl