Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

IInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.66.2016.BS - ścieki przemysłowe z tartaku Stora Enso Woodd Products w Murowie

    STAROSTA OPOLSKI

         ul.1 Maja 29

        45-068 Opole

 

Opole, 2016-08-09

OŚ. 6341.66. 2016. BS

 

 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469 z późn.zm.),    

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 02-06-2016 r., postępowania na wniosek Pana Macieja Kruszki  z zakładu Atmoterm SA w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Roberta Motały Prezesa Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., 46-030 Murów, ul. Wolności 4 (pismo Lp. 5691/2016 z dnia 02-06-2016 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o., w Murowie, do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków w  Brzegu eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

 

  Z up. Starosty

Leonarda Płoszaj

   Wicestarosta

Metryczka
 • wytworzono:
  09-08-2016
  przez: Beata Szczęsny
 • opublikowano:
  09-08-2016 11:44
  przez: Beata Szczęsny
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 906
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl