Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.110.2016.ZW - most DW 457 Stare Kolnie

Opole 2016-08-11

OŚ.6341.110.2016.ZW

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.):

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Grzegorza Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

 

 1. Likwidację istniejącego obiektu mostowego, jednoprzęsłowego, konstrukcji żelbetowej o poniższych parametrach:
 • długość                                                                                  17,00 m,
 • szerokość całkowita                                                              7,50 m,
 • kąt skrzyżowania z rowem melioracyjnym R-1-4                90°

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji likwidowanego mostu:

 

N:        50° 50’ 36,4”              E:        17° 40’ 31,6”

 

 1. Wykonanie w jego miejscu nowego obiektu mostowego, jednoprzęsłowego
  o schemacie ramy zamkniętej, wykonanej z żelbetowych prefabrykatów o rozpiętości w świetle 4,0 m spełniającego wymagania nośności dla klasy A, o poniższych parametrach:
 • rozpiętość teoretyczna przęsła                                              4,34 m,
 • długość całkowita                                                                 4,68 m,
 • szerokość użytkowa mostu                                                   3,0 m + 3,0 m,
 • szerokość całkowita                                                              19,0 m,
 • kąt skrzyżowania z rowem melioracyjnym R-1-4                80°
 • rzędna spodu konstrukcji mostowej na wlocie                     140,13 m npm,
 • rzędna spodu konstrukcji mostowej na wylocie                   140,01 m npm,
 • umocnienie dna i skarp rowu w obrębie mostu: narzut kamienny średnicy min. 7,5 cm.

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji nowoprojektowanego mostu:

 

N:        50° 50’ 36,4”              E:        17° 40’ 31,6”

 1. Przebudowę rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1-4 w km 0+760
  na długości 26,5 m w rejonie mostu do poniższych parametrów:
 • przekrój: trójkątny,
 • szerokość w szczycie skarp                                                   2,2 m,
 • głębokość                                                                              0,7 m,
 • nachylenie skarp                                                                   1 : 1,5,
 • spadek podłużny                                                                    0,76%,
 • rzędna dna na początku przebudowywanego odcinka            138,24 m npm,
 • rzędna dna na końcu przebudowywanego odcinka              138,09 m npm,

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji:

 

początku przebudowy rowu   N:        50° 50’ 36,5”              E:            17° 40’ 32,3”

końca przebudowy rowu        N:        50° 50’ 36,2”              E:            17° 40’ 31,3”

 

 1. Wykonanie tymczasowego przepustu z rur żelbetowych na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-1-4 w związku z budową drogi tymczasowej na czas rozbiórki i wykonania w jego miejscu nowego mostu j.w. o poniższych parametrach:
 • średnica wewnętrzna                                                             1,50 m,
 • długość                                                                                  16 m,
 • rzędna dna wlotu                                                                   138,36 m npm,
 • rzędna dna wylotu                                                                 138,28 m npm,
 • spadek podłużny                                                                    0,5%,
 • umocnienie dna i skarp rowu w obrębie przepustu: narzut kamienny średnicy min. 7,5 cm, na długości 3,0 m poniżej wylotu przepustu

 

Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu tymczasowego:

 

            N:        50° 50’ 36,3”              E:        17° 40’ 32,2”

 

Stan prawny działek, usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

 

 • działka nr 360 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
 • działka nr 162 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiąca własność Województwa Opolskiego w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
 • działki nr 359 i 160 a.m. 1 obręb Stare Kolnie gm. Popielów stanowiące własność pana Krzysztofa Chrząstka zam. Stare Kolnie

 

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.

 

                                                                       Z up. Starosty

                                                                       Leonarda Płoszaj

                                                                       Wicestarosta Opolski

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-08-2016
  przez: Zbigniew Winiecki
 • opublikowano:
  11-08-2016 15:32
  przez: Zbigniew Winiecki
 • zmodyfikowano:
  12-08-2016 12:49
  przez: Jacek Wrzeciono
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  odwiedzin: 1067
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl