Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja RPO - 18.08.2016 r. - V kadencja - ZAWIADOMIENIE

Opole, 2016.08.11
        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29  zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.

6.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020.,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2016 r.,
c) mieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2016-2021,
d) wystąpienia z wnioskiem do trybunału Konstytucyjnego.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.

Terminy posiedzenia komisji:
- Budżetu 17.08.2016 r. godz. 14.00
- Polityki Gospodarczej 18.08.2016 r. godz. 09.30


PDFProjekt Uchwały Nr XXII-141-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zawarcia porozumieniaustalenia zasad sił i środków w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej...pdf
PDFProjekt Uchwały nr XXII-142-16 RPO z dnia 18.08.2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII-143-16 RPO z dnia 18.08.2016 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII-144-16 RPO z dnia 18.08.2016 r.pdf
PDFZał. do Uchwały Nr XXII-144-16 RPO z dnia 18.08.2016 r.pdf
PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXII-143-16 RPO z 18.08.2016 r. - WPF.pdf
PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXII-143-16 RPO z dnia 18.08.2016 r. - Przedsięwzięcia.pdf